Debatt

Hvilke rettigheter har en ungdom, som har vært syk i flere år, og som tappert forsøker å kjempe seg tilbake til livet? Ingen!

Fortvilet alenemor kommer med en instendig bønn om hjelp i dette debattinnlegget.

Syk datter: En fortvilet mor ber om hjelp til datteren, som har vært syk siden hun var 12 år og som prøver å kjempe seg tilbake til livet. 

Saken oppdateres.

Hvilke rettigheter har ungdom mellom 18 og 20 år hvis de blir syke? Ingen har vi oppdaget!

Min datter har vært syk siden hun var 12 år, noe som har medført at hun ikke har fullført ungdomsskolen.

Jeg gjorde alt jeg kunne for at hun skulle få hjelp i forhold til skolegang. Det var møter med ungdomsskolen og lege, telefoner og mailer. Det resulterte i fire timer hjemmeundervisning. Burde det ikke vært opprettet en ansvarsgruppe? Og hvor er lik rett til skolegang?

Hun søkte så videregående på særskilt grunnlag, men var for syk til å kunne starte opp året etter ungdomsskolen. Året etter fikk hun ved hjelp av advokat starte opp med fire timer undervisning i uka.

Fikk du med deg denne kattehistorien: «Jeg åpnet sekken og der lå han, Skvetten. Der er du ja, tenkte jeg, og følte en veldig lettelse. Nå skal du bli med hjem»


Ti timer i uka

Nå som 18-åring har hun ti timer undervisning i uka, med fag som ikke krever så mye grunnlag fra ungdomsskolen. Det vil derimot by på større utfordringer når hun skal ta matte og naturfag. Her stiller hun med grunnlag fra barneskolen. Hva vi skal gjøre med dette, vet vi foreløpig ikke. På grunn av sykdom og manglende ungdomsskole, så må hun regne med å måtte bruke lengre tid på utdanningsforløpet i forhold til videregående.

Hun er fortsatt ikke frisk nok til å gjennomføre full skolegang. Og har heller ikke mulighet til å jobbe ved siden av skolegang. Med ti timer i uka, så får hun ikke stipend eller studielån. Etter fylte 18 år, så får hun ikke barnetrygd eller barnebidrag.

Jeg er selv 50 prosent ufør og får 50 prosent arbeidsavklaringspenger på grunn av en sjelden sykdom. Etter at min datter fylte 18 år, får jeg ikke barnetillegg lenger. Når alle faste utgifter er betalt så er det 300–400 kr igjen som jeg skal forsørge meg selv og min datter med.

Les også debattinnlegget: Rektor og de fleste lærerne hilser ikke på renholderne, de går bare rett forbi


Avslag

Min datter har søkt på arbeidsavklaringspenger, men fått avslag med begrunnelse i at det er foreldrenes plikt å forsørge ungdom mellom 18–20 år. Hadde hun vært 20, så ville hun fått søknaden innvilget.

Kjære Erna Solberg og co., jeg gjør så godt jeg kan med å få pengene til å strekke til, men må nå låne penger av familie for å få det til å gå rundt.

Det er ikke alle ungdom mellom 18–20 år som har foreldre med god økonomi, og det er heller ikke alle som har foreldre som betaler utvidet barnebidrag.

Så hvilke rettigheter har en myndig ungdom mellom 18–20 år, som har vært syk i flere år, og som tappert forsøker å kjempe seg tilbake til livet?

Ingen!

Hva innebærer det å være myndig innen NAV-systemet i forhold til samfunnet for øvrig?

Hør våre kommentatorer snakke om byutvikling, boksing og festivalen Starmus (podcast spilt inn live på Byscenen)

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå