Debatt

Min kone talte hele 119 motgående vogntog på 19 mil smal og svingete vei

Trailertrafikken er i ferd med å ta over veinettet fullstendig, skriver Bjørn W. Lunde i dette debattinnlegget.

Overtar veinettet: Innleggsforfatteren mener trailertrafikken er i ferd med å overta veinettet fullstendig. 

Saken oppdateres.

Drosjenæringen har gjennom alle år vært sterkt regulert, men hvem regulerer det sterkt økte antall trailere som årlig slippes ut på vårt underdimensjonerte og trafikkfarlige fylkes- og riksveinett?

Trafikktettheten for trailere har for lengst overskredet smertegrensa, og trafikksikkerheten på våre svingete og smale tofelts riks- og fylkesveier er under enhver kritikk.

Jeg vet ikke om noen ansvarlige myndigheter har konsekvensutredet hva den økte trailertrafikken har å bety for trafikk-sikkerheten til veinettets øvrige trafikanter?

For i det siste tiåret har trailertrafikken på bl.a. strekningen E6 og E3 Trondheim–Oslo–Trondheim vokst formidabelt, og er i ferd med å ta fullstendig over veinettet. Som kjent er det på disse veiene fremdeles milevis med kun tofelts veier.

Les også debattinnlegget: Kan Rema vennligst slutte med å mishandle de økologiske gulrøttene?


En trailer hvert andre minutt

Sist undertegnede kjørte nevnte strekning, tror jeg uten å overdrive at vi i lange perioder møtte minst en trailer hvert andre minutt!

Bare fra Alvdal sentrum til krysset Lerkendal i Trondheim, en strekning på ca. 19 mil, talte min kone kvelden 14. september hele 119 motgående vogntog, dvs. seks i snitt per mil!

På enkelte strekninger kom trailerne så tett imot, at de like gjerne kunne ha koblet seg på tilhengerfestet til hverandre.

Etter hvert som det ble mørkt og det samtidig regnet, var disse kolossene på de smale og sving-ete tofelts veistrekkene rett og slett livsfarlige å møte. Alle kan vel tenke seg hvilket rått parti det vil være for en privatbilist å kollidere med en «bergvegg» av en møtende trailer.

Les også debattinnlegget: Mormor har bodd 90 år på Møllenberg. Nå foreslår de at hun skal flytte til Ranheim.


Med livet som innsats

Hvis en bilist på en av disse tofelts veistrekkene uheldigvis måtte nyse, mens han/hun i mørket og regnværet tviholdt i rattet for å konsentrere seg, for å holde sin bil innenfor de få disponible cm med klaring til svære motgående vogntog med sterke og blendende lys på sin venstre side og asfaltkanten med en bergvegg på sin venstre – så var det med livet som innsats.

I tillegg utsettes man i enkelte tilfeller for et farlig lufttrykk fra trailere. Trykket suger deg ved passering ufrivillig inn mot siden av vogntogene, og setter dermed kjørestabiliteten på egen bil og trafikksikkerheten i fare.

På en rettstrekning omkring Rena i Østerdalen, passerte vi mandag 12. september en trailer veltet på siden tvers over grøfta. Redningsmannskaper var på stedet, men om det lå noen pri-vatbil klemt under denne trail-eren kunne vi i forbifarten ikke se.

Dagen etter hørte vi på nyhet-ene om en annen tilsvarende ulykke hvor en trailer hadde veltet på veien og drept sjåføren i en møtende bil.

Les også: - Jeg spådde Trump-seier i kronikk som ikke ble tatt inn i hovedstadspressen


Kuttet innersvingen

Selv opplevde undertegnede i Soknedal, på hjemturen fra Oslo, at en møtende semitrailer kuttet innersvingen slik at vi var kun millimeter fra å bli smadret. Da vi ved hjemkomsten parkerte foran garasjeporten i vår egen innkjørsel, var vi glade over å ha kommet hjem i god behold.

Hvordan det blir til vinteren på norske vinterveier, med enkelte utenlandske trailersjåfører som ser ut til å ha fått sertifikatet mer eller mindre sendt i posten, gjenstår å se.

Hvorfor slippes det trailere av Kielferja eller over svenske-grensa og inn på norske veier med sjåfører som ikke har gjennomført glattkjøringskurs? Er forholdet risikovurdert?

Det er bare å skru på programmet «Vinterveiens helter i Norge», som bl.a. viser norske bergingsmannskaper trekke utenlandske trailere opp av grøfta, og hvor enkelte sjåfører unnskylder seg med at «de aldri tidligere har kjørt på vinterføre». Vi må da i det minste kunne forlange at utenlandske trailersjåfører, på lik linje med norske sjåfører, må kunne fremlegge bevis for at de har gjennomført glattkjøringskurs før de risikerer å ta våre liv.

Fikk du med deg debatten om Blæsts arvtaker: Heidis Bier Bar hadde ikke et snev av Oktoberfestival over seg


Ukontrollert økning

Skal denne ukontrollerte økningen av trailertrafikken fortsette i samme omfang, er vel tiden kommet til å tvinge godstransport over på biltog, og/eller båt/bilferje som går direkte til og fra Europa?

I motsatt fall må vel trailerne og de ordinære bilistene snart løse kølapp bare for å komme seg inn på E6 og E3, lik et fly som på storflyplasser takser frem og står i kø for å få adgang til flystripa for å kunne ta av.

Sjømatnæringen, som skal ta over vår velstandstandsutvikling når vi er gått tom for olje, er i stadig vekst og må gis bedre vilkår for å kunne tran-sportere sine produkter hurtig frem til Europas markeder.

Det hører middelalderen til at trailere på smale fylkesveier må stoppe helt opp eller i verste fall rygge for å kunne passere en møtende personbil.

Hør vår podcast «OmAdressert» som besøker klasse 10C på Charlottenlund ungdomskole for å få vite mer om hva ungdommen tenker rundt skole, kroppspress, amerikanske soldater på Værnes og om de frykter en kald krig.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå