Debatt

Det er så møkkete i trondheimsskolene at jeg vil påstå det er helsefarlig

«Enkelte av Trondheims barneskoler er i ferd med å gro ned av skitt og møkk, av mangel på vasking og renhold» skriver Ann Tove Buklev i dette debattinnlegget.

Skoler i Trondheim: «Inngrodd skitt er synlig rundt de fleste dørhåndtak og dørkarmer, og listverk er nedgrodd av skitt», skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.


Slik jeg har forstått det, så er renholderne ansatt av Trondheim kommune, ikke av rektor ved skolene. For ikke lenge siden ble det endret i renholdernes rutiner, slik at de nå vasker på tid, ut fra det jeg er blitt fortalt. De har eksempelvis en halv time på seg til å vaske et areal for tre klasser, eksempelvis 7. klassetrinn, inkludert fellesareal som ganger og toalett på det trinnet.

Arbeidet blir gjerne lagt til friminutt, når det forventes at elevene er ute. Men dagens disiplin i skolen gjør at mange barn ikke kommer seg ut av klasserommene i tide, slik at det går ut over renholdernes mulighet til å få gjort rent effektivt.

Les også: Rektor og de fleste lærerne hilser ikke på renholderne, de går bare rett forbi


«Hybelkaniner» over alt

SFO har på de fleste skoler tilholdssted i samme arealer som skolebarna. Der blir det ikke vasket mellom skolens slutt og SFO’s start. Fredager er det skoler det ikke blir vasket i det hele tatt i disse arealene.

Når solen står på og det er gjennomtrekk i ganger og haller, eller skapes vind som følge av at barn i SFO leker med pledd og andre ting som fører til at det virvles opp støv, så kan en se rene støvskyer i arealene. Det er så støvete at en kan gå og plukke «hybelkaniner» over alt.


Inngrodd skitt er synlig rundt de fleste dørhåndtak og dørkarmer, og listverk er nedgrodd av skitt (spesielt i de gamle skolene).

Ansatte ved SFO skal moppe og koste arealene ved dagens slutt, men kostene som er tilgjengelig er så utslitt at busta står klemt i retninger som gjør at en ikke får tak i skitten i krinker og kroker. Derfor blir skitten liggende igjen. Det er bedt om å få nye, men det er visst ikke penger til å kjøpe inn. Det gjør at man ikke får kostet og dratt frem skitten ordentlig, og det er med på å gjøre at det gror ned av skitt.

Les også debattinnlegget: «De kaller voksne for vanlige kunder, mens skoleelever må stå i kø»


Høyt sykefravær

Barn på barnetrinnene har ofte mark i magen, og den personlige hygienen og smittevernet er som hos barn flest. Smittevern forstår de ikke mye av. Derfor må det være godt renhold på skoler, så man reduserer smittefaren. Samme når det gjelder sykdom som forkjølelse, magesyke og influensa, som smitter ved dråpesmitte.

Det er så møkkete i trondheimsskolene at jeg vil påstå det er blitt en helsefare for barna og de ansatte. Det må være fryktelig for barn som lider av støvallergi.


Trondheimsskolene sliter med mye sykefravær. Det er ikke til å komme vekk fra at det dårlige og manglende renholdet og det store sykefraværet har en sammenheng. Det er skitten som fører til smitte, og belastningen som renholdere og ansatte får ved arbeidspress på tid.

Ansatte i SFO som har øyne for skitt blir å vaske det verste, som igjen går på bekostning av tid man skulle gitt barn i lek og aktivitet. Så hvilket tilbud har Trondheim kommune til barn i SFO?

Les også: Ignorert, usynliggjort og hindret fra å gjøre jobben


60 barn på to toalett

Ved en skole benytter 60 små barn kun to toaletter gjennom hele skoledagen, fra SFO om morgenen og til de blir hentet fra SFO om ettermiddagen. Foreldre har reagert på skitten, der enkelte barn ikke greier å benytte toalettene på grunn av lukten og skitten.

Enhver voksen som har hatt barn i småskolealder kan tenke seg til hvordan de to toalettene ser ut utover dagen. Tiss utenfor doskålene, innklint avføring rundt doringen og porselenet. Tisseskvettene går barn og tråkker i når de må på toalettet, som videre dras inn på gulvet i arealene.

Foreldre reagerer og skoleledelsene er klar over det, men ingen ting blir gjort. Ansatte tar selvfølgelig det verste når det er skjedd ekstreme griserier, eller låser av toalettene så renholdere tar det dagen etter. Om avføring får ligge å tørke, så blir det ekstra arbeid på renholderne og det er ikke særlig bra.

Opptatt av barn og unge? Da bør du også lese: Barndommen nå til dags


Direkte helsefarlig

Dette er en sak som Adresseavisen bør belyse og ta opp. Slik forholdene er blitt, hva gjelder renholdet i barneskolene i Trondheim, kan det ikke få fortsette. Det er direkte helsefarlig med all skitten. Med sykdommen som følger av så dårlig renhold, kan det umulig være økonomisk forsvarlig å spare på renholdet i skolene, slik Trondheim kommune har lagt opp til.


Ved en av byens skoler er det blitt påpekt at det blir brukt for mye tørkepapir på trinnet, slik at boksene med tørkepapir ofte står tomme. Det kan tolkes som at de bevisst ikke fylles opp, for å spare penger. Lærere og ansatte ved SFO oppdrar barna til å vaske seg på hendene før de skal spise og når de har vært på toalettet. Da bør de få papir å tørke hendene på!

Det må tid, funksjonelt utstyr og flere effektive hender til, skal en bli kvitt skitten i de nedgrodde skolene.Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå