Debatt

Vi betaler nå så mye for å humpe rundt på dårlige veier at å legge ekstra belastninger på bilistene er umoralsk og urettferdig

«En drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet» skriver Johan M. Nome i dette debattinnlegget.

Midtbytrafikk: «Bilen er kommet for å bli, å tro noe annet er utopi» mener innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Nesten alle som til enhver tid befinner seg på veiene, er der i samfunnets tjeneste. Hvis du er på vei til eller fra jobb, er du der i samfunnets tjeneste. Hvis du kjører unger til skole eller barnehage, er du der i samfunnets tjeneste. Er du på vei til eller fra sosiale eller idrettskulturelle aktiviteter, er du der i samfunnets tjeneste. Hvis du er på jobb allerede, er du selvsagt på veiene i samfunnets tjeneste.

Det må bli slutt på å tro at bilistene frivillig sitter og humper i kø hver dag kun fordi de elsker å kjøre bil, de aller, aller fleste har ikke annet valg hvis ikke deres daglige transportbehov skal ta for mye tid.

Tid og spesielt fritid, er vår tids kanskje viktigste ressurs og de aller fleste vil få sin daglige transport vesentlig forlenget hvis de skal gå over til kollektivmidler, sykkel eller gange, en stor andel bilister har ikke annet valg enn å kjøre selv. De tar rett og slett ansvar for eget transportbehov i stedet for å overlate ansvaret til det offentlige.

Les også: - Det er svært få biler i Midtbyen

Forurenser ikke mest

Nesten alt du hører om bil nå for tiden er forurensning, forurensning og atter forurensning, CO₂-utslipp, miljø- og klimaproblemer. Vel, privatbilen er helt nede på åttende plass over forurensere i byer, det er lite eller ingenting å tjene på å legge enda mer begrensninger på kjøring. Selv om vi stanser all biltrafikk i dette øyeblikk her i landet ville verdens totale utslipp reduseres med under en promille, det er den berømte fjerten i snøstormen.

Bilen bringer mange ganger mer til bordet i form av sosiale og økonomiske goder for enkeltmennesket og samfunnet enn de få negative konsekvensene av bilkjøringen. Mange av våre aktiviteter i dag ville vært umulig uten bilen. Det er egentlig nok å ta en titt på kartet for å innse hvor viktig bilen er for fellesskapet.

Vi har Europas eldste bilpark, en veistandard på 74. plass i verden og svindyrt drivstoff. Vanlige mennesker betaler nå så mye for «privilegiet» det er å humpe rundt på dårlige veier at å legge ekstra belastninger og begrensninger på dem er umoralsk og urettferdig.

Les også Adresseavisens mening: Utvikling i feil retning i Midtbyen


Dramatisk ombygging

Byer og tettsteder burde heller legge seg i selen selv, vaske og sope veier og flytte gjennomgangstrafikken utenfor bykjernene. På bare et par tiår har folks daglige transportbehov økt fra fire km daglig til 40 km daglig, å se for seg en drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet, ellers er alle ekstraavgifter og begrensninger grovt urettferdig og står ikke i stil med transportbehovet.

Hvis bare fem prosent av bilistene satt fra seg bilene sine i morgen tidlig og tok kollektive transportmidler i stedet, ville hele transportsystemet brutt sammen på noen timer. Resultatet hadde vært at flesteparten hadde kommet for sent til jobb, skole og/eller barnehager, noe som ville vært svindyrt for samfunnet.

Bilen er kommet for å bli, å tro noe annet er utopi, å ikke bygge ut for den forventede trafikkøkningen fremover er svindel og bedrag, direkte underslag av bilistenes innbetalinger. Det er faktisk sånn at man må kunne forvente at «varen» står i stil med kostnaden.


Hør våre kommentatorer og gjest Trine Skei Grande snakke om hvordan Venstre-lederen forbereder landsmøtetalen og hvordan det står til med samarbeidet mellom Venstre og regjeringspartiene.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå