Debatt

Elgeseter er mer enn et veikryss, Ole Wiig

«Byen, universitetet og KAM-senteret vil være best tjent med en konsentrert campus rundt Gløshaugen, Øya og Elgeseter.» skriver Anne Kristine Børresen og Fredrik Shetelig i dette debattinnlegget.

Elgeseter: KAM-senteret vil være en åpen storstue som inviterer folk inn på NTNUs campus og samtidig vitaliserer bydelen Elgeseter, mener innleggsforfatterne. 

Saken oppdateres.

Arkitekt Ole Wiig hevder i Adresseavisen 4. mai at Kalvskinnet er den ideelle campus, og at NTNU ikke bør begrense seg til «et veikryss nedenfor» (Elgeseter). Argumentene han bruker for å understøtte dette handler som vanlig lite om hva en campus primært skal romme; nemlig aktiviteter knyttet til forskning og studier.

Wiig har i likhet med politikere og enkelte andre tatt til orde for å trekke tyngdepunktet for campus mer i retning av Midtbyen, og skisserer å plassere det såkalte KAM-bygget (kunst, arkitektur og musikk) på Leüthenhaven.

Les også arkitekt Ole Wiigs innlegg: Kalvskinnet er den ideelle urbane campus

Trenger urban kontekst

Vi er enig i at nettopp KAM-bygget trenger en urban kontekst, men mener at både byen, universitetet og KAM-senteret vil være best tjent med en konsentrert campus rundt Gløshaugen, Øya og Elgeseter.

Vårt hovedargument knytter seg til at det tverrfaglige potensialet som ligger i krysningspunktet mellom kunst, musikk, arkitektur, design og teknologi best realiseres ved at KAM blir en integrert del av NTNUs campus. KAM-senteret vil, på samme måte som Innovasjonssenteret, være en åpen storstue som inviterer folk inn på NTNUs campus og samtidig vitaliserer bydelen Elgeseter. Plasserer man disse funksjonene i Midtbyen og på Nyhavna går både byen og universitetet glipp av viktige brubyggere mellom by og universitet.

Mer campus-debatt: Pass på at ikke Campus-prosessen løper løpsk


Spredt over hele byen

NTNU rommer en rekke kunstfag som i dag er spredt over hele byen; Olavskvartalet, Innherredsveien, Dragvoll og Gløshaugen. For å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet trenger vi samling i fleksible, moderne og tilrettelagte lokaler. Dette er tanken med KAM-bygget.

Men KAM-miljøene er også nært knyttet til resten av universitetet. Kunstmiljøene samarbeider tett med teknologimiljøene på Gløshaugen, arkitektur og design har forankring i både teknologi og kunst. Kunst og teknologi er en av bærebjelkene i NTNUs kunststrategi. Dette målet realiseres mest effektivt med en lokalisering av KAM-bygget sør for Elgeseter bru.

I tillegg kommer potensialet som ligger i et tettere samarbeid med entreprenørskapsmiljøene ved Fakultet for økonomi. Kulturelt entreprenørskap står sentralt når NTNU skal fylle rollen som kunnskapspartner for Kulturrådets nye satsing på kultur og næring, Kreativt Norge.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg er lykkelig og ville ikke vært livet jeg har levd med diagnosen foruten


Viktig samarbeid

Samarbeidet med kunstfaglige miljø og institusjoner i Trondheim er viktig for NTNU, men vi tror ikke at dette samarbeidet utelukkende skal utfolde seg på Kalvskinnet. Vi har stor tro på det utviklingspotensialet sør for Elgeseter bru. Universitetet kan nyttiggjøre seg de urbane kvalitetene som byen tilfører, og samtidig realisere målet om å skape et åpent campusområde som inviterer byen inn.

Vi mener Trondheim ikke kan la denne sjansen gå fra seg til å få en bydel preget av nye urbane kvaliteter, med sykehus og universitet som drahjelp. Trondheim er stor nok til å tørre å satse på flere urbane tyngdepunkter. Solsiden viste at det var mulig, nå står Elgeseter for tur.


Hør våre kommentatorer snakke om Krf-landsmøtet, regjeringskabal og teatersjef-søkere

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå