Debatt

Cirka 1000 busser vil passere gjennom boligfeltet i uka

AtB bygger millionsluk ved markagrensa, skriver innleggsforfatterne i dette debattinnlegget.

Nytt byggeprosjekt: «Planen er å bygge ny endeholdeplass med hvilebu og oppstillingsplasser til fire busser langs den tett bebodde Steintrøvegen» skriver innleggsforfatterne. 

Saken oppdateres.

Samtidig som superbussprosjektet går sin skjeve gang er AtB i ferd med å igangsette et annet oppsiktsvekkende byggeprosjekt.

AtB, med rådmannen i spissen og Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) på slep, har i årevis kjempet innbitt for å forlenge rute 8 fra Blakli og opp til markagrensa innerst i Steintrøvegen.

Planen er å bygge ny endeholdeplass med hvilebu og oppstillingsplasser til fire busser langs den tett bebodde Steintrøvegen. Cirka 1000 busser vil passere gjennom boligfeltet i uka.

Les også: AtB lover flere bussavganger til høsten


Snikinnført løsning

Løsningen ble først snikinnført i 2012-13, men ble da stanset av Fylkesmannen. Rådmannen og AtB unnlot deretter å følge bygningsrådets pålegg om å utrede alternativene, og i 2015 vedtok bystyret likevel reguleringsplanen for endeholdeplassen «av hensyn til bussen».

Behovet for etableringen har derimot aldri blitt begrunnet. Rådmannens framlegg var preget av uriktige påstander og saksforhold som ikke har blitt ettergått.

Det er beviselig ikke trafikkgrunnlag for satsingen: Fra Steinåsen er det kun én passa-sjer per andre buss (AtBs tall, 2012). Dette vil koste AtB mer enn 2,5 mill. ekstra i året, med hundrevis av tomme busser som skal opp og ned fra Steinåsen.

Rute 8 vil heller aldri bli konkurransedyktig i området, idet reisetiden til sentrum med bil kun er 11 minutter – med buss om Risvollan tar det minst 23 minutter, opptil 35 minutter i rushtrafikken.

Opptatt av debatt? Les også: På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet


80 leddbusser

AtB mener at det er fornuftig å sette opp 80 store leddbusser i døgnet for å frakte ut mindre enn 40 passasjerer. Samtidig er det 5–6 minutter å gå til rute 5, 9 og 17 på Lohove, fra 2018 også superbuss.

Byggingen i Steintrøvegen vil måtte skje både på kommunal og privat grunn. STFK er nå i ferd med å sette i gang bygging-en uten tilgang på hele det are-alet som trengs for å fullføre prosjektet.

Kommunen vil måtte ekspropriere, og da vil både gyldigheten av reguleringsvedtaket og ekspropriasjonsgrunnlaget bli prøvd for retten. STFK risikerer at utbyggingen vil være bortkastet og at den planlagte hvileboden raskt vil måtte fjernes igjen. Hva er det egentlige motivet? Rådmannen har lagt et irrasjonelt trykk på denne saken, og AtB har presset beboerne ved å tilby et langt dårligere busstilbud enn nødvendig. Er dette primært et byplanmessig grep? Hvilke eiendomsinteresser i området (Dragvoll, Blakli) er involvert?

Mer debatt: Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha


Kloss inntil marka

Snuplassen i Steintrøvegen ligger kloss inntil markagrensa, og delplanen for Dragvoll (2015, side 6) åpner for å revurdere markagrensa i Dragvollområdet. Nå gjelder det at markagrensas forsvarere ikke sover i timen.

Vi anmoder AtB og STFK om å velge en mer bærekraftig løsning. Alternativene vil være billigere, vil påføre folk færre støyplager og kan unngå konflikt med skolevei og lekeplasser.

Vi som blir berørt av denne meningsløse utbyggingen er lei av å bli avfeid med uriktige og ufullstendige opplysninger.


Hør våre kommentatorer snakke om SP's overmot, syklistkrangel og 80-tallets tilbakekomst

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå