Debatt

Stiklestad har alltid vært uløselig knyttet til fortellingen om Norge

«Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie» skriver Heidi Anett Øvergård Beistad i dette debattinnlegget.

«Stiklestad har i snart tusen år hatt en særegen posisjon i norsk historie» skriver Heidi Anett Øvergård Beistad. Her er Hanne Skille Reitan som Gudrun og Trond Espen Seim som kongen i fjorårets speloppsetning. 

Saken oppdateres.

Stiklestad har i snart tusen år hatt en særegen posisjon i norsk historie. Frem mot nasjonaljubileet i 2030 gir det en unik mulighet til å løfte frem Trøndelags mangfold og plass i norgeshistorien.

Stiklestads status er selvsagt fundert på hendelsene i 1030 og de omfattende konsekvensene disse fikk for Norges utvikling. Minst like viktig er imidlertid symbolverdien navnet og stedet Stiklestad fikk i ettertiden. Den nesten tusenårige historien om Olav Haraldsson/Olav den hellige og Stiklestad har alltid vært uløselig knyttet til fortellingen om Norge. I dag gjenspeiles dette i en sterk bevissthet om og eierskap til Stiklestad lokalt, regionalt og nasjonalt.

Se tv-duellen på adressa.no: Hvor i Trøndelag finner vi det viktigste historiske stedet?

Les også: Stiklestad har bidratt med en endimensjonal fortelling om Olav og hans samtid

Spesielt ansvar

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie. Med utgangspunkt i dette har man bygd opp et museum med fokus på levendegjøring av historien, tematisering av historiebruk og det å være en arena for bred samfunnsdialog gjennom Talerstolen Stiklestad.

SNK har i flere år vært preget av et stort prosjekt: nasjonaljubileet i 2030, «1030-2030. Norge i tusen år». Tittelen reflekterer satsingens grunnprinsipp: fokus er ikke Olav, men Norge. Statsbudsjettet for 2017 slår fast at SNK har et særskilt ansvar for nasjonaljubileet. Vårt mål er å skape et jubileum som er kunnskapsbyggende, samtidsrelevant og inkluderende slik at tiden mot 2030 blir preget av en bred dialog om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal være.

Opptatt av debatt? Les også: Cirka 1000 busser vil passere gjennom boligfeltet i uka


Avhengig av samarbeid

Denne typen jubileumstekning er fullstendig avhengig av et bredt samarbeid. SNK har allerede en god dialog med en rekke aktører både nasjonalt og regionalt og antallet samarbeidspartnere utvides stadig. Sammen diskuterer vi hva hver enkelt kan bidra med til jubileet og, enda viktigere, hva vi kan få til i fellesskap.

Vi ser allerede hvilke frukter denne tilnærmingen kan bære. Under årets Olsokdager presenterer SNK to nyskapninger: «Ungdommens Talerstol. Se meg!» i samarbeid med Falstadsenteret, og utstillingen «I ditt bilde. Jïjtjedh guvvesne» sammen med Saemien Sijte. Et tredje stort prosjekt er Kulturminneløyper Trøndelag. Her har SNK sammen med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og et stigende antall andre aktører, satt seg som mål å bruke årene frem mot 2030 til å gjøre Trøndelags mangfoldige historie mer tilgjengelig gjennom en rekke regionale og tematiske kulturminneløyper.

Mer debatt: På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet


Mye mer enn Stiklestad

For: Trøndelags historie er utvilsomt veldig mye mer enn historien om Stiklestad og Olav den hellige.

Oppmerksomheten som nasjonaljubileet fører med seg skaper et unikt mulighetsrom til å løfte frem nettopp den brede fortellingen, til å diskutere hva Trøndelag har vært, er og bør være.

Skal man få til et slikt historisk løft er samarbeid en forutsetning. I den videre diskusjonen om Trøndelags historie bør derfor ikke fokuset være hvilken historie som er viktigst, men hvordan man sørger for at flest mulig historier blir fortalt og hørt.


Se tv-duellen på adressa.no: Hvor i Trøndelag finner vi det viktigste historiske stedet?

Hør våre kommentatorer snakke om SP's overmot, syklistkrangel og 80-tallets tilbakekomst

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Innleggsforfatteren: Heidi Anett Øvergård Beistad er  fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 

Innleggsforfatteren: Heidi Anett Øvergård Beistad er fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 

På forsiden nå