Ordet fritt

Atomvåpen er heldigvis snart forbudt

Nei til atomvåpen: En antikrigs-banner fra Malaysia laget i forbindelse med minnemarkering for atombomen som ble sluppet over Hiroshima.  Foto: Bazuki Muhammad/Reuters

Saken oppdateres.

I januar i år hadde jeg en kronikk i Adresseavisen der jeg beklaget at vår regjering ikke engang ville delta på forestående forhandlinger i FN om et forbud mot atomvåpen.

Vår utenriksminister Børge Brende svarte meg at jo da, Norge ville sammen med atomvåpenstatene og Nato av seg selv sørge for at atomvåpen blir avskaffet, riktignok uten å si noe om når dette skulle skje.


Siden har intet skjedd på den fronten. Snarere tvert imot. Donald Trump, som nå også har ansvaret for atomknappen, moderniserer sine atomvåpen for milliarder av dollar, Nato og Russland erklærer at de er villige til å bruke sine og Nord-Koreas enehersker Kim Jong-un skryter av at han nå har atomraketter som kan nå hele verden.

Det som imidlertid har skjedd er at forhandlingene i FN siden mars i år har gått sin gang med deltagelse fra 140 av verdens 193 land. De som ikke deltar er atomvåpenstatene, Nato-land-ene med unntak av Nederland og noen til.


Når dette skrives, den 7. juli 2017, er forhandlingene i FN sluttført og det foreligger enighet om et forbud mot atomvåpen. Avtalen skal i høst godkjennes av FNs generalforsamling og vil tre i kraft så snart 50 land har sluttet seg til den, noe man forventer vil skje nokså umiddelbart etter godkjenningen.

Det som er spesielt med atomvåpen er deres inhumane virkninger med forferdelig varme, trykk og radioaktivitet som kan drepe hundretalls av millioner mennesker på en ettermiddag, bokstavelig talt.

USA, Russland, Frankrike, Storbritannia, Kina, India, Paki-stan, Israel og Nord-Korea har alle arsenaler av atomvåpen som hver for seg er i stand til å skape humanitære katastrofer uten sidestykke.


Fram til nå har det vært et stort hull i det internasjonale avtaleverket som har gjort at disse landene har kunnet beholde sine atomvåpen. Avtalen som nå er framforhandlet i FN slår fast at det er forbudt å utvikle og teste, lagre, besitte, transportere, bruke eller true med å bruke atomvåpen. Selv om avtalen i seg selv ikke avskaffer noen atomvåpen er den åpen for alle land, også atomvåpenstatene, å slutte seg til.


Denne nye avtalen om et forbud mot atomvåpen vil legge et nytt både juridisk og moralsk press på atomvåpenstatene til å komme fram til gjensidige og verifiserbare måter å kvitte seg med sine atomvåpen. Det er slett ikke umulig at det kan skje fort hvis de bare blir presset hardt nok.

Andre inhumane og ikke-diskriminerende kjemiske og biologiske masseødeleggelsesvåpen, landminer og klasebomber er allerede forbudt med folkerettslig bindende avtaler.


Nå har vi endelig på bordet en avtale som er framforhandlet av et klart flertall av verdens land om et folkerettslig gyldig forbud mot atomvåpen. Så får Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un og Børge Brende like det eller ei.

Bjørn Hilt er styremedlem i Norske leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen Trondheim, styreleder for International Physicians for the Prevention of Nuclear War)   Foto: Privat

 
På forsiden nå