Ordet fritt

Norsk idrett er absolutt på hugget

Møttes: Tilsynelatende bare idyll da idrettspresident Tom Tvedt ønsker kulturminister Linda Hofstad Helleland velkommen til antidopingseminar i fjor. Valgerd Svarstad Haugland skimtes i bakgrunnen.   Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Kjetil Kroksæter etterlyser meg i valgkampen. Det kan han gjøre og det kan godt hende han gjør det med rette. Det er vanskelig å følge ham når han sammenligner tilstedeværelse i valgkamp med tydelige politiske prioriteringer overfor myndighetene.

Kroksæter har rett i at idretten ikke har topp prioritet hos våre nasjonale politikere under valgkamp for Stortingsvalg, og det er ikke så rart – heldigvis, vil mange si. Verken Børre Rognlien i 2013 eller Tove Paule i 2009 prydet forsider og oppslag i mediene under de valgkampene. Heldigvis er det viktigere saker i Norge enn idrett – selv om de politiske sakene som angår oss, er usedvanlig viktige for idrettsbevegelsen.

LES KOMMENTAREN: Borgerlig kaos sa du? Ta en titt på det rødgrønne virvaret


Vi kunne sikkert vært mer synlige på mange arenaer – og kanskje burde vi også prioritert det økonomisk – men jeg kan forsikre både Kroksæter og alle om at vi er på hugget. Vi er på mange arenaer, på mange møteplasser. Vi fremmer vårt syn både i og mellom valgkamper. Idretten er i høyeste grad politisk, men ikke partipolitisk. Vi vi hevde det samme uavhengig av politisk farge eller sammensetning i regjeringen, eller hvem som er kulturminister til enhver tid. Våre fanesaker er de samme – våre utfordringer er like – uavhengig av politikk. Og våre fanesaker er viktige ikke bare for idretten, men for samfunnet.

LES KOMMENTAREN: Sylvi Listhaugs metode


Tre små, konkrete saker:


1. Jeg har få sår å slikke. Jeg oppfatter ikke at det er uenighet mellom myndighetene og idrettsbevegelsen verken om idrettens utfordringer eller om nødvendigheten av idrett i samfunnet.


2. Jeg tar ikke æren for norsk friidrett eller norsk skiidretts suksesser. Den æren skal de ta selv, kanskje med litt deling med Olympiatoppen. Det som jeg har sagt – og som jeg fortsatt mener – er at norsk friidrett i en periode mistet landslagsmodell og fellesskapet av syne og at det var et av utgangspunktene for de råd som ble gitt av Toppidrettsutvalget, som jeg ledet.


3. Kulturdepartementet med statsråden til stede inviterte til innspillsmøte om egenorganisert idrett. Som alle organisasjonene som var til stede kan bevitne, tok Norges idrettsforbund tydelig til orde overfor statsrådens planer. Våre medlemmer legger til rette for egenorganisert aktivitet. Det er 23 000 medlemmer i orienteringsforbundet, men fem ganger så mange driver med turorientering!

LES SAKEN: 47 ordførere: Vi har fått det bedre (PLUSS)


Kroksæter har fått med seg fanesakene våre: En milliard årlig til breddeidrettsanlegg over hele landet. Fjern skattlegging av frivilligheten (full momskompensasjon for frivillighet på statsbudsjettet). Styrk idrettslagene.

Disse sakene er presentert, og levert, til alle de politiske partiene. De er gjennomgått, popularisert og delt i hele idrettsorganisasjonen. Alle partiene har fått mange spørsmål om disse sakene – og om én time daglig fysisk aktivitet i skolen og om Campus Sognsvann – og partiene har svart.


Spørsmål, politikernes svar og idrettens begrunnelser ligger tilgjengelig på nettsidene våre.

Valgkampen er bare en av flere anledninger og arenaer for å løfte sakene. De er fremmet i møter med enkeltpolitikere og partier, de er drøftet med valgte idrettsledere over hele landet og ikke minst er de løftet fram overfor kandidatene fra fylkene. Vi tar disse sakene i høyeste grad på alvor, og vi opplever både gjennomslag og forståelse.

Les også Tone Sofie Aglens kommentar: Spar oss for gravalvoret – politikk er alvorlig nok

Vi kan alltid være tydeligere og synligere, men mer oppnås lokalt og direkte mot enkeltpolitikere. Det er nemlig der de kommer fra.

På forsiden nå