Ordet fritt

Elevene er det fremtidige kunstpublikummet

Kunstfag: Ved å begrense/eliminere kunstfagene tar man bort fag som gir mange elever (den eneste) mestring, og dermed inspirasjon og overskudd til å takle andre skolefag bedre. Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Terje Eidsvåg etterlyser i Adressa 16. august en debatt om kunstfagene i skolen, med sitt gode innspill vedrørende nytt læreplanverk for grunnskolen. Her er et lite bidrag:

Det synes som om man i de nye planene ser helt bort ifra følgende:

Les også kommentaren «Kampen mot kulturen»


1. Mestring. Dette er allmenn enighet om at dette er viktig for elevene. Ved å begrense/eliminere kunstfagene tar man bort fag som gir mange elever (den eneste) mestring, og dermed inspirasjon og overskudd til å takle andre skolefag bedre.


2. Overføring av læring. Det er for lengst slått fast at elever gjennom kunstfagene, f.eks. musikk, styrker mange egenskaper og ferdigheter som har betydning for læringsevnen i andre fag, f.eks. konsentrasjon, utholdenhet mm.


3. Trivsel. Kunstfagene vil bidra til at eleven rett og slett trives bedre, og dette styrker all læring og dannelse.

Les også kommentaren «Hvorfor leser vi ikke Magnhild Haalke?»


4. Forberedelse for yrkeslivet. Utkast til plan sier: «Legge til rette for at arbeidslivet får tilgang på kvalifisert arbeidskraft». Det er i dag utallige yrker innen kunst og kultur, en svekkelse av kunstfagene vil svekke yrkesforberedelsene for mange elever.


5. Opplevelser. I det moderne samfunnet jakter folk mer enn før på opplevelser. En svekking av kunstfagene vil ta bort mulighetene for gode kunstneriske opplevelser i skoletiden.

6. Fremtidig publikum. Elevene er det fremtidige publikum. Eliminering av kunstfagene vil minske interessen og kompetansen for det fremtidige publikum.

Les også «Trondheim får prestisjekontor»


7. Samsvar med elevens hverdag. Elevene hører ekstremt mye på musikk utenfor skolehverdagen.

En bortradering av kunstfagene vil øke avstanden mellom skolehverdagen og elevenes liv utenfor skolen, stikk i strid med målsettingen.


8. Dannelsesprosjekt. Kunstfagene er det beste dannelsesprosjekt eleven kan få her i vårt samfunn.

Les også: - Jeg synes kunst er noe jåleri

Ved å styrke kunstfagene i skolen viser man et mer helhetlig perspektiv på dannelse og læring. Nå råder reduksjonisme og pragmatikk.

Vi er på vei mot en fattigere skole der mange av våre viktige verdier er marginalisert eller eliminert.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå