Debatt

Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet

Innleggsforfatterne skriver at varaordførerens fremstilling av brann- og redningstjenesten i Trøndelag «blir så feil som det går an».

Saken oppdateres.

I en artikkel på adressa.no tirsdag 5. september, om rekruttering av kvinner i brannyrket, fremstiller varaordfører Hilde Opoku brann- og redningstjenesten som en institusjon med sjokkerende dårlige holdninger og verdier.

Denne fremstillingen av brann- og redningstjenesten i Trøndelag blir så feil som det går an. Vi har i mange år lagt til rette for, og oppfordret kvinner til å søke når det lyses ut stillinger i beredskapsavdelingen.

Mange ønsker å jobbe i brann- og redningstjenesten. Vi har heldigvis et luksusproblem når brannvesenet søker etter nye brannkonstabler, det er stor søkermasse hver gang, og vi kan velge blant mange jenter og gutter.

Les også artikkelen med varaordførerens uttalelser: - Sjokkerende holdninger i brann- og redningstjenesten

Tøff test

Når Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) søker etter nye konstabler har vi en tøff og omfattende test som strekker seg over flere dager. Det er fysiske, psykiske, teoretiske og praktiske tester. Rundt om i landet varierer ofte inntakskravene ut ifra kommunens risikobilde.

Innad i brannvesenet har det vært diskutert mye om man skal senke kravene for kvinner, kvotering o.l. I den diskusjonen har kvinner som jobber i beredskap tydelig sagt at det er noe de ikke ønsker. De vet hva som kreves og vil ikke bli sett på som «annenrangs brannmenn».

Vi skiller ikke på kjønn, alder eller hvor du kommer fra, men på om du passer inn i et yrke som til tider er svært krevende.

Opptatt av debatt? Les også: To statuer har byen av navngitte levde kvinner. TO!

Negativt og generaliserende

Opoku kommer med et veldig negativt og generaliserende syn på en hel yrkesgruppe basert på det vi oppfatter som to enkeltstående sitater og saker.

At dette skal være godt nok grunnlag for å si noe om holdningene til en hel yrkesgruppe faller på sin egen urimelighet. Uttalelsene møter lite forståelse blant mannskapet og mange blir støtt over å bli tillagt slike holdninger.

Formannskapets tanke om å jobbe nasjonalt for å øke rekrutteringen er god.

TBRT har bedt om midler til økt bemanning i 2018 for å kunne ansette aspiranter som får intern opplæring etter tilsetting. Dette er en godt utprøvd fremgangsmåte som gir et bredt og mangfoldig søkergrunnlag. Stort sett alle kvinner i brannyrket er rekruttert på denne måten.

Mer debatt: Det er urovekkende at rektorer deltar i valgdebatten

Tom symbolpolitikk

Per i dag har ikke TBRT midler for å iverksette et aspirantopptak, og vi er nødt til å søke etter ferdigutdannede konstabler. Følgelig må vi rekruttere fra andre brannvesen rundt om i landet, der hovedvekten av søkere vil være menn.

Hvis formannskapet virkelig ønsker økt rekruttering av kvinner i brannvesenet, har de muligheten til å konkretisere dette i budsjettprosessen for 2018. Hvis ikke kommer tirsdagens vedtak i formannskapet til å fremstå som tom symbolpolitikk.

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS jobber hver dag for å bli bedre. Vi skal levere den beste beredskapstjeneste til innbyggerne, og vi skal være en moderne og inkluderende arbeidsplass.

Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå