Debatt

Ap sitt valgnederlag og elefanten i rommet

EØS-avtalen felte Støre mener innsenderen. Her forlater Ap-leder Jonas Gahr Støre partiets valgvake etter nederlaget.  Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

I november 2016 hadde Arbeiderpartiet (Ap) en oppslutning i området 36–37 prosent ifølge meningsmålinger. Ved valget 11. september 2017 endte Ap opp på vel 27 prosent. Hvordan kunne dette skje i løpet av ¾ år? Ifølge evalueringen fra medlemmene av Ap, skyldtes tapet av velgere to sentrale forhold: (1) Forslaget om økt skatt (2) Uklart budskap til velgerne. Er disse konklusjonene troverdige?

Les også: Drittpakker er effektfulle fordi de er vanskelig imøtegå

SV snakket mye om behovet for økt skatt, og gikk, relativt sett, frem mer enn alle andre partier ved valget. Budskapet fra Ap måtte selvsagt bli noe uklart – Ap-medlemmer «fikk ikke lov til» å snakke om «elefanten i rommet»!LO-kongressen har to ganger på rad vedtatt utsagn om at norske lover og avtaleverk skal ha forrang ved eventuell konflikt med EØS-retten. Denne oppfatning var tilsynelatende i strid med EFTA-domstolens syn på saken, og LO reiste sak for norsk rett for å få bekreftet sin egen forståelse av tariffavtaler som LO inngår i Norge.

LES OGSÅ: De fordømte journalistene

I denne forbindelse uttalte Støre den 13. desember i 2016: «Kamp mot oppløsningstendenser i norsk arbeidsliv blir en av partiets viktigste valgkampsaker».

Det ble nok fort klart for ledelsen i Ap og LO at man ikke kunne snakke om «oppløsningstendenser i norsk arbeidsliv» uten å snakke om «elefanten i rommet» – nemlig EØS-avtalen. Den 16. desember slår norsk Høyesterett fast at bestemmelsene i EØS-avtalen har forrang over norsk rett i tvistespørsmål om tariffavtaler i Norge. Støre uttalte at han stilte seg undrende til vedtaket i Høyesterett, men uttalte også at Norge må bøye seg for EØS-rettens synspunkter i denne sammenheng.

På «Facebook» (FB) startet «valgkampen» for fullt allerede den 2. januar. Og fra da av florerte det med innlegg på FB fra folk som sa at nå var det slutt på å stemme Ap, og at de ville stemme på partier som ville si opp EØS-avtalen. Og oppslutningen om Ap sank jevnt og trutt med ca. 5 prosent fra 2. januar til juni.I mars arrangerte LO den såkalte «Trondheimskonferansen». Daværende leder for LO og nestleder i Ap var hovedaktører på konferansen, og budskapet om EØS var entydig: «Nå er det viktig at alle sitter stille i båten». På Landsmøtet i Ap i april, er strategien vedrørende EØS-avtalen åpenbart allerede tatt i partiets ledelse; EØS skal ikke nevnes under valgkampen.

Les også Tone Sofie Aglens kommentar:  Ap-kollaps gjør Erna Solberg historisk

Verken leder, nestleder eller partisekretær i Ap nevner EØS i sine taler til landsmøtet. Heller ikke i sin tale 1. mai nevnte Støre EØS-avtalen med et eneste ord.Ved LO-kongressen 8.–12. mai bekreftes enigheten mellom ledelsen i LO og Ap om at EØS-avtalen skal være «tabutema» i valgkampen. Og dette standpunktet fra ledelsen ble nok «knesatt» i Kongressen. I den internasjonale uttalelse fra LO-kongressen nevnes ikke EØS med et eneste ord – dette på tross av at temaet var sentralt under Kongressen, og at det antas at 4 av 10 medlemmer av LO vil si opp EØS-avtalen. På Stortinget fremmet Sp og SV følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå norske lover, forskrifter og tariffavtaler med sikte på at disse er overordnet EØS-regler og EU-lovgivning på arbeidslivsområdet, og om nødvendig fremme lovforslag for å sikre dette». Ved avstemmingen 9. juni stemte Ap mot dette forslaget.

Les også: Avisenes eksperter: Ap trenger en havarikommisjonHadde Ap stemt for forslaget, og gjort det kjent for sine velgere, hadde Ap trolig sittet i regjering nå. Fra juni til august falt oppslutningen om Ap på gallup «som en stein» med ca. 4 prosent.

LOs medlemmer har normalt vært «kjernetroppene» for Ap i valgkamper ved stortingsvalg, og det har alltid gitt god uttelling for Ap i sluttspurten av valgkampen.

Vi må kunne anta at entusiasmen fra mange av LOs medlemmer under valgkampen var heller laber, og at mange kanskje lot være å stemme, eller stemte på partier som fikk vesentlig økt oppslutning ved valget, nemlig Sp, SV eller Rødt. Og da måtte det gå som det gikk for Ap ved dette valget.Men hva med fremtiden? Er Ap beredt til å revurdere sitt standpunkt i EØS-saken? Det er lett å forstå at det er de som representerer det mest trofaste velgergrunnlaget for Ap som lider mest under EØS-avtalen, mens resten av det norske folk ikke er særlig berørt, eller har direkte fordeler av EØS-avtalen. Mye taler for at vi går urolige tider i møte i denne sammenheng.

Hør våre kommentatorer og gjest Yngve Brox oppsummere årets valgkamp i podkasten OmAdressert

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Rolf Ulseth 

Rolf Ulseth 

På forsiden nå