Debatt

Om uroen ved Sjetne skole: Skoleeier har valgt å skyte sin frontsoldat i ryggen

«Rektor blir gjort ansvarlig for noe vi fortsatt ikke vet om hun er ansvarlig for» skriver advokat Bjørn Eriksen i dette debattinnlegget.

«Kanskje tiden nå er moden for at skoleeier, ved rådmannen ved kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (bildet), vurderer og evaluerer sin egen opptreden i saken» skriver rektors advokat.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Det har vært velkjent i deler av skolemiljøet i Trondheim kommune, at det gjennom de siste årene har vært uro blant de ansatte ved Sjetne skole. Denne kunnskapen har også skoleeier Trondheim kommune hatt.

Skoleeier har satt inn flere tiltak ved Sjetne skole, men ingen av tiltakene har gitt de ønskede resultater. Kommunen har utøvet noe selvkritikk, blant annet ved at de tidligere skulle offentliggjort og fulgt opp en anonym medarbeiderundersøkelse.

Les tilsvar fra skoleeier i denne artikkelen: Mener kommunen har gjort alt feil – truer med rettssak


Medarbeiderundersøkelser

Anonyme medarbeiderundersøkelser beskriver sjelden de reelle faktiske forhold. Dette fordi anonymiteten ikke gir adgang til kontradiksjon. Med andre ord, enhver ansatt kan si hva en vil om sin ledelse uten å stå til ansvar for det man frembringer. Man vet heller ikke hvem som har sagt hva, og hvilke faktiske hendelser karakteristikker bygger på. En anonym medarbeiderundersøkelse, som omhandler en leders arbeid, innebærer de facto at lederen ikke får adgang til å forsvare seg. Derfor har Sivilombudsmannen tatt avstand fra anonyme kilder, og anonyme kilder brukes heller ikke som bevis i sivile saker i domstolene.

For å kartlegge uro og manglende samarbeid må man gjennomføre en reell og åpen faktaundersøkelse. Dette innebærer at den eller de som har meninger om årsaksforholdet må stå åpent frem og fortelle om sine observasjoner. Selv da kan det være vanskelig å få fastslått et årsaksforhold fordi samarbeidskonflikter kan være så sammensatte, jf. saken om Majorstuen skole som er blitt behandlet av Høyesterett.

Les mer om Sjetne skole-saken i Harry Tillers kommentar: En nødvendig skittentøyvask


Panikken inntrer

Da uroen ved Sjetne skole ble offentlig kjent, for dager siden, inntrer panikken hos skoleeier.

Rektor ved skolen blir innkalt til skoleeier på kort varsel uten å få opplyst at hun burde søke juridisk bistand. I møtet blir hun fortalt at hun burde begynne å lese annonser for ledige stillinger. Hun skulle videre øyeblikkelig gå ut i ferie, som skulle følges opp med en velferdspermisjon. Med andre ord hun skulle med øyeblikkelig virkning utestenges fra sitt arbeid. Man trenger ikke være særlig juridisk skolert for å forstå at dette er ulovlig.

Opptatt av debatt? Les: Fri oss fra telemarknedslaget


Dette vet vi

Hva vet vi så langt:

1. Skoleeier, som den øverste ansvarlige, har fortsatt ikke løst uroen ved skolen. Skoleeier har riktignok forsøkt å løse problemene, men har metodisk saksbehandlet feil.

2. Skoleeier har i stedet valgt å skyte sin frontsoldat i ryggen, les rektor, som er ansatt for å utøve styring ved skolen på vegne av samfunnet. Dette ved å ta henne av stillingen vel vitende om at det ikke er hun alene som er ansvarlig for uroen. Med andre ord rektor blir gjort ansvarlig for noe vi fortsatt ikke vet om hun er ansvarlig for.

Mer debatt: Nytt Nav-bygg uten handikap-parkering


Ingen god strategi

Dette er ingen god strategi fra en skoleeier. For det første vet vi, ikke minst fra et utall andre lignende saker, at dette ikke løser et samarbeidsproblem. Dernest kan det være ødeleggende for lang fremtid for et godt og fortrolig samarbeid mellom skoleeier og skoleledere i kommunen. Fordi tilliten til skoleeier er borte.


Kanskje tiden nå er moden for at skoleeier, ved rådmannen ved kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, vurderer og evaluerer sin egen opptreden i saken, og tar eventuelle konsekvenser av dette.

I det minste må skoleeier begynne å utrede saken i tråd med gjeldende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.


Hør våre kommentatorer og gjest Mats Ramo snakke om Venstre, polititsk krangel og trøndersk kultur

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen?

Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Innleggsforfatteren: Bjørn Eriksen er advokat Ph i Skolelederforbundet og representerer den avsatte rektoren ved Sjetne skole. 

Innleggsforfatteren: Bjørn Eriksen er advokat Ph i Skolelederforbundet og representerer den avsatte rektoren ved Sjetne skole. 

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå