Debatt

Sjetne skole har heller ikke tatt elevene på alvor

«Halvannet år er lang tid å vente på at en krisesituasjon skal løse seg. For en ungdomsskoleelev utgjør det halve skoleløpet.» skriver 16 år gamle Gjermund Bungum Gorset i dette debattinnlegget.

«Om man ikke opplever trygghet og trivsel, så mangler de viktigste forutsetningene for et godt læringsmiljø» skriver Gjermund Bungum Gorset, 16 år, ordfører i Ungdommens Bystyre Trondheim.  Foto: Tyra Joarsdottir

Saken oppdateres.

Varselsignalene på Sjetne skole kom for ett og et halvt år siden, men skolen har enda ikke klart å komme seg på riktig vei. Heller ikke politikerne har klart å komme på banen. Kommunen har latt skolen styre selv for lenge. Dette er helt ansvarsløst ovenfor elevene ved skolen. Nå er det på tide at politikerne tar ansvar, og ser framover.

I et forsøk på å bedre situasjonen har skolen og kommunen laget tiltaksplaner, uten at det har hjulpet. Rapportene viser at skolens arbeids- og læringsmiljø er svært dårlig. Jeg har full forståelse for at slike situasjoner kan ta tid å håndtere, men denne tiden er svært kostbar.

Halvannet år er lang tid å vente på at en krisesituasjon skal løse seg. For en ungdomsskoleelev utgjør det halve skoleløpet. Dette kan derfor ramme flere årskull med elever.

Les også: Skole i krise: Kaller rådmannen inn på teppet


Høy vikarbruk

Om man ikke opplever trygghet og trivsel, så mangler de viktigste forutsetningene for et godt læringsmiljø. Skoledager preget av høy vikarbruk, og lærere som ikke ønsker å jobbe på skolen, gjør at problemene eskalerer. Når man i tillegg har dårlige fysiske forhold, i en skolehverdag preget av midlertidige løsninger, gjør det vondt verre.

Sjetne skole er har et dårlig fysisk miljø. Den oppholder seg i midlertidige brakker på Brøset. Man vet at brakkeskoler ofte er preget av problemer med læringsmiljøet.

Når et læringsmiljø er svært kritisk, går lang saksbehandlingstid betydelig utover elevenes skolegang. Tiden leger ikke alle dårlige læringsmiljø, derfor krever slike situasjoner at man responderer med strenge krav til forbedringer. Vi kan ikke sitte å vente på at en skoles problemer skal gå over av seg selv. Kommunen og politikerne er nødt til å gripe fatt i det med en eneste gang. Hvis ikke kan små situasjoner få en rullende snøballeffekt.

Her er debattinnlegg fra rektors advokat: Skoleeier har valgt å skyte sin frontsoldat i ryggen


Sterke konflikter

Elevene på Sjetne har gått på en skole med sterke konflikter blant voksne som ikke har klart å skape et godt miljø for læring. Skolen har heller ikke tatt elevene på alvor. Elevene trenger ikke flere tiltaksplaner, de trenger langvarige løsninger som fungerer.

Det må stilles strenge krav til en rektor for en skole, og elevens beste skal alltid komme først. Rektorer sitter med et enormt ansvar, og er i en posisjon som krever at man skal styre en skole både i tykt og i tynt. Denne saken skaper et inntrykk av at kommunen prøvde å skåne sine egne, fremfor å tenke på barnas beste. Det er svært alvorlig.

Ansvaret for en skole skal alltid ligge oppover i systemet, man kan ikke skylde på elevers adferdsproblemer og høyt sykefravær for omfattende problemer på en skole. Da er det rektor og kommunen som har ansvar for å ta i et tak, og finne tiltak som bedrer situasjonen. Trondheim kommune trenger rektorer som er faglig kompetente ledere med gode visjoner for skolen. Å være rektor er ingen posisjon man skal få som en belønning for å ha jobbet i skolevesenet lengst, posisjonen skal være reservert for dem som har en sterk lidenskap for skolen, og som kan å lede og gi rom til lærere og elever.

Opptatt av debatt? Les: Julehandelen på grensen endte i knuffing, håndgemeng og kjefting


Problemet er kompleks

Det er derimot feil å si at den nylig avsatte rektoren har all skyld for situasjonen. Problemet i denne saken ligger i mange ledd, og er svært kompleks. Det trengs derfor mange krefter for å kunne klare å løse en slik sak, og kommunen er nødt til å komme tidligere aktivt på banen.

Kommunens strategi om å ikke orientere politikerne fortløpende om saken, har vært en flau fiasko. Dette har gjort at politikerne, som har det overordnede ansvaret for skolene i Trondheim, ikke har fått mulighet til å gjøre noe med situasjonen. Det har også ført til at det ikke var før foreldre og lærere begynte å ta kontakt med Adresseavisen at saken fikk en politisk orientering i formannskapet.

Saken er ikke en svikt hos kun skolen eller kommuneledelsen, men et hull i systemet i mange ledd, som nå må tettes. Når slike alvorlige situasjoner skjer i trondheimsskolene, må det også forventes at politikerne følger opp med tiltak. Det er en forutsetning for at vi i framtiden skal kunne løse slike situasjoner på en annen måte, og at ikke politikere tar slike saker kun til orientering.

Mer debatt: Fri oss fra telemarknedslaget


Må finne gode løsninger

Elever skal ikke gå på en skole som er i krise i halvannet år uten at det skjer en endring. Derfor må politikerne ikke bare syte over rådmannens feil, men aktivt prøve å finne gode løsninger på framtidige utfordringer. Dette fortjener elevene på Sjetne, at ikke deres småsøsken vokser opp for å oppleve det samme. Men heller en kommuneledelse og en skole som vet og klarer å håndtere saker til riktig tid.

Denne sakens største skandale er at man ikke klart å finne noen løsning på utfordringene på skolen. Det har gitt situasjonen tid til å vokse og eskalere, og tid til at elevenes beste ikke har vært i fokus.

Ingen er tjent med en offentlig skittentøyvask, i alle fall ikke barna. De kommer til å gå på en skole som har fått ryktet sitt ødelagt i media. Det hjelper ikke elevene at politikere skal kritisere, uten å komme med løsninger.


Hør våre kommentatorer oppsummere 2017, kåre høydepunkter, mageplask, årets overraskelser og årets viktigste saker

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå