Debatt

Jeg kjenner ikke Giske, men jeg kjenner igjen dette blinde raseriet når folk jager i flokk

«På et eller annet punkt i en slik prosess bikker det hele over og alt som sies blir tolket i en retning: Kast henne/han på bålet!» skriver Hjørdis Otneim i dette debattinnlegget.

«Jeg husker at jeg som student leste romanen Kimen av Tarjei Vesaas. Hovedpersonen hadde ingen sjanse da menneskene rundt han kom i jaktmodus» skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Om Trond Giske og heksejakt. Et forsøk på analyse eller å forstå.

Dette er blitt gjort før, mange før meg har prøvd å finne ut hva det er som skjer når folk begynner å oppføre seg som flokkdyr. Jeg husker at jeg som student leste romanen Kimen av Tarjei Vesaas. Hovedpersonen hadde ingen sjanse da menneskene rundt han kom i jaktmodus, fordi de hadde koblet ut all tankevirksomhet og primitive følelser ble enerådende.

Et kjennetegn er at flokken i utgangspunkt har et felles prisverdig tankegods de handler i samsvar med. I middelalderen var det som vi vet den kristne religionen som rettferdiggjorde ens handlinger i de mange hekseprosessene. Man var på det godes side når man forfulgte noen som hadde brutt kirkas lære.

Les også: - Trond kan komme sterkt tilbake


Bikker over

På et eller annet punkt i en slik prosess bikker det hele over og alt som sies blir tolket i en retning: Kast henne/han på bålet!

I tingbøkene fra Nordfjord fra 1600-tallet er det en sak for retten angående Oluff Svendsen Degnepoll, som ble beskyldt for å være en trollmann. Naboer og folk i distriktet la fram en lang liste med ulike «bevis» for at anklagen var riktig. En nabo fortalte at han en dag etter at han hadde vært i kontakt med Oluff hadde satt et sildebein i halsen – nok et bevis. Oluff hadde ikke en sjanse.

I skolen har det i de siste årene vært ført mange anti-mobbekampanjer og fariseerne har samlet tatt eierskap.

Opptatt av debatt? Les også: Det var eldre kvinner som satt i kinosalen og skravlet gjennom hele filmen


Beskyldt for mobbing

Jeg opplevde som lærer å bli beskyldt for å mobbe noen elever. Det ble innkalt til møte med foreldre og skoleledelse – man hadde en sak. Så plutselig befinner jeg meg i rollen som heks og det var allerede bestemt at jeg skulle tas. Jeg fikk vite at jeg som lærer var den sterke parten og eleven den svake, og når elevene følte seg mobbet, ja så var de mobbet.

Det eneste konkrete som kom fram på møtet var at en elev hadde følt seg mobbet fordi hun hadde fått 4 og ikke 5 i faget jeg underviste i. (Det hører med til historien at fire andre lærere var enige med meg i min vurdering.)

En skulle tro at saken dermed skulle bli lagt død – men det skjedde ikke, for slike prosesser må munne ut i at offeret straffes.

Mer debatt: I eit anfall av overmot ville eg teste ut ståhjulingen barnebarnet hadde fått til jul


Giske i garnet

Nå har vi #metoo-kampanjen, og de frelste jager fram for å ta alle mannsgrisene som har fått herje fritt så altfor lenge. Den som ikke er med, er imot. Plutselig sitter Giske i garnet – og Jonas Gahr Støre tror på varslerne.

Jeg kjenner ikke Giske og vet ikke hva han har gjort, men jeg kjenner igjen prosessen – dette blinde raseriet når folk begynner å jage i flokk for noe de tror på. Og de som har innvendinger blir sett på som forrædere.

Det er bare en utgang på denne saken. Mobbing eller heksejakt – flokken krever korsfestelse. When will we ever learn?


Hør våre kommentatorer snakke om Giske-saken, regjeringsforhandlingene, bompenger og Trondheim kino som er 100 år

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå