Debatt

AtB har økt bussprisen for pensjonister med 75 prosent på få år

Busstilbudet: Erfaringen til nå tilsier at hva som helst kan forventes av utspill i disfavør av passasjerene. F.eks. i redusering i reisetilbudet. Meget bekymringsfullt er det at økning i billettprisen skjer stadig oftere og med solide påslag, skriver innsenderen.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

AtB's rasjonaliseringstiltak bør følges nøye. Politikernes utspill om at kollektivtrafikk er det eneste saliggjørende, gir en flau smak i munnen når en får realitetene på bordet. På få år er f.eks. prisen på en pensjonistreise i Trondheim økt med 8 kroner, fra i underkant av kr 11,- til kr 19,-, noe som tilsvarer en prisøkning på ca. 75 prosent!

LES OGSÅ: Bussbilletten ned fra 101 til 37 kronerMeget bekymringsfullt er det at økning i billettprisen skjer stadig oftere og med solide påslag. Et utspill i den senere tid, et utspill som heldigvis ble stoppet, var at billett skulle betales via mobil. T-kort har for få brukere! Ifølge en artikkel i Adresseavisen 07. februar 2018, var begrunnelsen for beslutningen at ekstrakostnaden med kortlesere ville bli på mellom tre og seks millioner. Hvilken ekstrakostnad? I dag er det allerede et system med t-kort som betalingsmåte! Hjerner som er i bruk hos AtB gir grunn til å spekulere i funksjonsdyktigheten. Hensynet til publikum synes å være fraværende. For eksempel i utspillet om AtB's ønske om at det skal tilbakelegges en strekning på 800 meter for å løse billett til den kommende metrobussen.

LES OGSÅ: Vil bygge snøsmelteanlegg for 53 millionerLangt for den som har friske ben. Det bør ikke være vanskelig å tenke seg hvilken oppgave som ligger foran en rullestolavhengig på ubrøytete fortau. Like lite er (om) tanken til stede om at alle ikke er i stand til å benytte seg av digitale opplegg. Anskaffelse av dyre mobiltelefoner er en del av dette fordi mange ikke har økonomi til anskaffelse. Glemt er de med funksjonshemning av ulik karakter, i alle aldersklasser. Det skal faktisk ikke mer til enn litt svekket syn/dårlig motorikk, før det digitale byr på problemer, selv om intellektet er 100 prosent til stede. Vi tror det er viktig at AtB «sees i kortene» hele tiden, og det slik at AtB vet at de blir «overvåket».Erfaringen til nå tilsier at hva som helst kan forventes av utspill i disfavør av passasjerene. F.eks. i redusering i reisetilbudet. Det er beklagelig at en fylkeskommunal virksomhet skal være i førersetet når det gjelder uforstand. '

LES OGSÅ: Slik blir det nye rutekartet for buss i Trondheim fra 2019

LES OGSÅ: Snørydding av metrobusstasjonene dobbelt så dyrt med ny standard

Verre er det at beslutninger kan være tatt av ren kynisme basert på økonomiske kriterier. De som blir rammet er jo bare ressurssvake som ikke kan ta til motmæle.


Bjørn Isachsen,


Pensjonistutvalget Fagforbundet


Trondheim - på vegne av 2100 medlemmer

På forsiden nå