Debatt

Denne lille bekken mellom to veier kan bli Trondheims tettest befolkede område

«Rom nok til å huse en middels norsk småby» skriver Eivind Askeland om det han beskriver som en «sjelløs blokkbebyggelse» i dette debattinnlegget.

Ny bydel: «Grøntområder på takene og innglassede balkonger må medregnes i uteareal for å oppnå kravene som stilles til uterom. Den gode bokvaliteten må man kanskje til 8. etasje for å finne?» skriver innleggsforfatteren.   Foto: Per Kudsen Arkitektkontor

Trondheims østkant er gjenstand for hektisk byggevirksomhet. Langs metrobusstraseen fra E.C. Dahls til Bromstadveien, vil Østbyen etter hvert kunne skilte med rundt 7000 nye boliger om alle tomtebesittere og utbyggere får ønskene sine oppfylt. Rom nok til å huse en middels norsk småby er i ferd med å vokse frem.