Debatt

Kjære Gunnar Bovim, du må venne deg til å krysse Elgeseter gate

Et mål for en samlet campus er å integrere humaniora, teknologi og økonomi. Da er det ikke klokt å «gjenskape» hele eller deler av Dragvoll-miljøene som egen enhet, med sosiale nettverk, i området sør for Gløshaugen.

Frykten for Elgesetergate: Det store spranget over Elgeseter gate er tatt for lenge siden. Viktige deler av campus ligger på vestsiden av Elgeseter gate, og mer kommer, skriver innsenderen.  Foto: Mariann Dybdahl

Det er ganske kort vei opp til NTNUs høyborg, men hvorfor gå dit når man kan ha det greit sammen med seg selv? Da kan de like gjerne bli værende på Dragvoll. Hvis jeg skjønner deg rett skal fagmiljøene berike hverandre; det er i feltene mellom fagene vi er mest uvitende.