Debatt

En del av naboene vil miste all utsikt. Men til gjengjeld vil vi få festbråket fra takterrassene rett inn soveromsvinduene

Fortetting: De planlagte blokkene i Nardobakken skaper konflikt. Å godkjenne et så høyt hus i et allerede eksisterende boligfelt med lavhusbebyggelse, er ikke å ta vare på byens beboere, skriver innsenderen.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Nå virker det som det skal bygges i Nardobakken for enhver pris og uten tanke på eksisterende beboere. Som beboer i Kringsjåvegen reagerer jeg på dette. Tomten jeg snakker om er gnr./bnr. 68/386. Omtalt som Nardobakken heretter. Byen vår vokser, og vi må vel alle innfinne oss med fortetting i større eller mindre grad. I utbyggingen av Nardobakken er jeg forundret over at enkelte ting ikke blir bedre ivaretatt. Det fires på flere av kravene i den eksisterende reguleringsplanen. 

LES OGSÅ: Funkis i nabolagetNoen av kravene i reguleringsplanen som det fires på er bl.a. uteromsnormen og parkeringsnormen. Uteromskravet ligger på 50 m2 pr. 100 m2 BRA pr.boenhet. I planforslaget til Nardobakken legges det til grunn 30m2 noe som er i strid med KPA. En omregulering fra forretning/kontor til boligformål er også i strid med gjeldende reguleringsplan. Infrastrukturen i området er så fint omtalt som kritisk og med store kødannelser i rushtrafikken. Med det allerede påbegynte prosjektet lenger sørvest i området Bakkehellet/Nardoskrenten vil trafikken øke, da mye av denne trafikken også naturlig nok vil gå forbi Nardobakken. Dette vil også øke det allerede belastede veinettet i nærmiljøet og spesielt krysset i Torbjørn Bratts veg. Denne trafikkøkningen er det ikke tatt høyde for. 

LES OGSÅ: - Vi kan ikke fortsette med at naboene betaler prisenI rapporten fra Statens vegvesen er det også registrert mange trafikkulykker i området. 16 ulykker mellom 2009–2016. De fleste med personskade, og mange av disse er syklende. Området er skolevei for mange barn som skal til Nardo Skole og Sunnland ungdomsskole. Og med den ulykkesstatistikken som er i dag er ikke denne type utbygging gunstig. Da det er snakk om ca. 170 boenheter. I forhold til parkeringsnormen så stiller KPA krav til 0,8 bilparkeringsplasser per 70 m2 pr. boenhet. I Nardobakken blir det totalt ti plasser. Dette utgjør en parkeringsdekning på 0,06 parkeringsplasser pr.boenhet? I området vest for Nardobakken er det flere reine hybelhus. Flere av beboerne her har i dag bil, og det fører til parkering i gaten. Har selvfølgelig full forståelse for gateparkering, men min bekymring er den tankeløse parkeringen som blir foretatt. Eller «villparkering» som politiet uttaler det i sin rapport.

LES OGSÅ: Fortetting? Ikke i vår hageHar selv smertelig erfart å ikke komme ut/inn av egen gårdsplassen pga. parkerte biler i gaten, og har ved flere anledninger også hatt ukjente biler stående på plenen min. Begrunnelsen for en så lav parkeringsdekning, er at boligen på ca. 170 boenheter skal bli brukt av studenter. Men rådmannen spesifiserer at han ikke kan garantere for at de blir brukt av studenter. Kravene og innsigelsene fra naboene er ikke ivaretatt på en god måte. Å godkjenne et så høyt hus i et allerede eksisterende boligfelt med lavhusbebyggelse er ikke å ta vare på byens beboere. En del av husene vil miste all utsikt og mye av solen vinterstid. Men til gjengjeld vil vi få festbråket fra takterrassene rett inn soveromsvinduene sommerhalvåret.

LES OGSÅ: Rådmannen aksepterer 520 nye boliger på Nyhavna

Takk for at dere viser hensyn, Trondheim kommune.

På forsiden nå