Debatt

En del av naboene vil miste all utsikt. Men til gjengjeld vil vi få festbråket fra takterrassene rett inn soveromsvinduene

Fortetting: De planlagte blokkene i Nardobakken skaper konflikt. Å godkjenne et så høyt hus i et allerede eksisterende boligfelt med lavhusbebyggelse, er ikke å ta vare på byens beboere, skriver innsenderen.  Foto: Privat

Nå virker det som det skal bygges i Nardobakken for enhver pris og uten tanke på eksisterende beboere. Som beboer i Kringsjåvegen reagerer jeg på dette. Tomten jeg snakker om er gnr./bnr. 68/386. Omtalt som Nardobakken heretter. Byen vår vokser, og vi må vel alle innfinne oss med fortetting i større eller mindre grad. I utbyggingen av Nardobakken er jeg forundret over at enkelte ting ikke blir bedre ivaretatt. Det fires på flere av kravene i den eksisterende reguleringsplanen.