Debatt

Alle disse 12 000 kjøretøyene vil passere fem meter fra hodeputa til babyen

Har Statens vegvesen gått fra vettet? spør Ragnhild Mathisen Hasselø i dette debattinnlegget.

«Jeg lurer på om Statens vegvesen har gått fra vettet ved så mye som å tenke tanken på permanent omkjøring langs fylkesvei 800» skriver innleggsforfatteren 

Saken oppdateres.

I løpet av april måned har det kommet fram for allmennheten at Statens vegvesen vurderer fylkesvei 800 fra Øysand til Orkanger som permanent omkjøringsvei for E39.

Min reaksjon på dette er at vegvesenet må ha gått fra vettet, og at de umulig kan ha utredet strekningen eller ha oversikt over alle forandringene som har skjedd langs gamleveien siden den var E39 i 2005.

Utbedring av E39 vil ta lang tid og med 12 000 kjøretøy per døgn vil bruk av fylkesvei 800 være helt uholdbart for lokalbefolkningen, men også for pendlere og yrkessjåfører.

Les også: Hit vurderer Vegvesenet å sende 12 000 ekstra biler i døgnet


Potensiell dødsfelle

For vår del vil alle disse 12 000 kjøretøyene, inkludert all tungtransporten fra fiskenæringen på Hitra og Frøya, passere fem meter fra hodeputa til babyen vi venter om en drøy måned.

Mye bebyggelse er kommet opp langs gamleveien siden 2005 og trafikkstøyen fra 12 000 kjøretøy er formidabel, noe som vil være ekstremt ødeleggende for oss. Vår vei og flere andre husstander vil ha inn- og utkjørsel direkte på og av fungerende E39, sikten er elendig og det vil være en potensiell dødsfelle med så mye trafikk.

Trafikkorken som vil oppstå når vi må vente for å komme av og på veien, vil gjøre det uholdbart, og langs denne strekningen finnes det flere titalls slike inn- og utkjørsler. Flere hundre skolebarn har sin skolevei langs fylkesvei 800 og denne situasjonen vil bli livsfarlig for dem. Barna vil heller ikke kunne være ute og leke i gatene slik de pleier. Med denne type trafikk må de holdes innendørs. Uteområdene langs fjorden vil ikke kunne benyttes, da støv og støy vil forhindre det.

Opptatt av debatt? Les også: Forbyr vi bønnerop, må vi vel også si nei til glade unger på trampoline


Umulig å nå barnehagen

Ikke bare beboere vil bli uforholdsmessig skadelidende ved dette forslaget. Jeg kjørte strekningen Midtbyen-Buvika i ettermiddagsrushet her en dag, og brukte 1 time og 15 minutter pga. det pågående arbeidet på E6.

Om E39 skal bli videre flaskehals, med innsnevringer og stillestående trafikk, vil det bli praktisk umulig for foreldre som jobber i byen å hente barna sine i barnehage og på SFO før stengetid i Skaun og Orkanger.

Fylkesvei 800, slik den er i dag, har flere skarpe svinger hvor man må sette ned hastigheten til 40 km/t, plasser hvor en personbil og en lastebil ikke kan møtes, og den går igjennom mange byggefelt utover mot Orkanger.

Pendlerne må med andre ord innstille seg på rene Amerika-reisen både til og fra jobb om dette forslaget går igjennom.

Mer debatt: Det er forsvarsløse barn som er den svake parten


Yrkessjåførene lider også

Yrkessjåførene vil også lide under dette da de vil utsette myke trafikanter, små biler og fotgjengere for konstant fare langs strekningen. De vil også måtte manøvrere doningene sine langs ekstremt smale og svingete veier, slik at tidspresset de har fort kan skape ulykker. Veien var jo kjent som en ulykkesstrekning da den var E39, fram til 2005, og vinterføre gjør den direkte livsfarlig i perioder.

Denne situasjonen er med andre ord helt uholdbar og jeg lurer derfor på om Statens vegvesen har gått fra vettet ved så mye som å tenke tanken på permanent omkjøring langs fylkesvei 800.

Jeg forstår at veiutbedringer er viktige og at veiarbeid må gjøres, men i denne saken er forslaget til omkjøring og gjennomføringsplan så uholdbar for så mange parter og spesielt barn, at jeg tenker at det kan da umulig være seriøst ment.

Heldigvis er det ikke for sent å snu, så sørg for at dere endrer planene og finner en løsning som er levelig for både lokalbefolkning, pendlere og yrkessjåfører. Arbeidet vil kanskje ta lengre tid og koste litt mer penger, men det spiller ingen rolle når man ser på konsekvensene av forslaget slik det står nå. Barns sikkerhet og utfoldelse er viktigere enn noen millioner spart.


Hør våre kommentatorer snakke om Frp, 1. mai og «Heimebane»  

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

«Trafikkstøyen fra 12.000 kjøretøy er formidabel, noe som vil være ekstremt ødeleggende for oss» skriver Ragnhild Mathisen Hasselø. 

«Trafikkstøyen fra 12.000 kjøretøy er formidabel, noe som vil være ekstremt ødeleggende for oss» skriver Ragnhild Mathisen Hasselø. 

På forsiden nå