Debatt

Trafikkavgift er mer rettferdig enn bomavgift

Bom med bom: Noen må passere bomstasjoner for å komme dit de skal, mens andre slipper, selv om de bruker samme veinett. De passerer bare ikke bomstasjoner. Dette er urettferdig. Trafikkavgift vil være mye mer rettferdig, skriver innsenderen.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Jeg ser at Trondheim vil bruke bompenger for å finansiere byens transportbehov. Grovt sagt.

Dette vil føre til urettferdig beskatning av veibruken. Noen MÅ passere bomstasjoner for å komme dit de skal, mens andre slipper, selv om de bruker samme veinettet. De passerer bare ikke bomstasjoner.For å løse problemet på en så rettferdig måte som mulig, bør man heller innføre en trafikkavgift. Det er en avgift som man må betale hvis man ønsker å bruke bil innenfor f.eks. en bomring. Inne i bomringer er det kontrollpunkter som sjekker mot brikken i frontvinduet om man har betalt. Enkeltpasseringer uten betalt avgift må gjøres så ulønnsomme, at de fleste velger å kjøpe måneds/årskort.

Les også: Hit vurderer Vegvesenet å sende 12 000 ekstra biler i døgnet

Ordningen vil fungere på samme måte som månedskort på bussen vs. enkeltbillett.

I EU-direktiv er ordningen definert som «traffic taxes» i motsetning til bompenger som henger sammen med bruk av «toll roads».

I Bergen hadde man en ordning med års- og månedskort og betaling for enkeltpasseinger. Da betalte man kontant ved passering av bomstasjon. De fleste hadde årskort. Inntekten til kommunen var stabilt høy og de fleste var fornøyde.

Opptatt av debatt? Les også: Forbyr vi bønnerop, må vi vel også si nei til glade unger på trampolineI 2004 ble autopass innført. Man kunne fremdeles kjøpe abonnement, men nå fungerte kortet som et klippekort. Det førte til at inntektene fra bomringen gikk ned, slik at bomavgiften for passering måtte forhøyes. Hva var årsaken til at inntektene fra bomringen ble redusert?

Årsaken lå i at arbeidsreisene med privatbil stort sett foregikk fra en eller to bydeler til den tredje, hvor arbeidsplassene var, og man måtte passere bomstasjoner både til og fra arbeid, siden det var der veien gikk. I den tredje bydelen bodde og arbeidet en stor del av befolkningen. Der var ingen bomstasjoner, slik at når denne gruppen kjøpte klippekort, ble det nesten ikke brukt. Kun når man ønsket å bruke bil til sentrum.

LES OGSÅ: Hei du, Marianne, jeg er Tesla-sjåføren som kjeftet på degDette var årsaken til at bominntektene gikk dramatisk ned fra 2004, og man fikk etter dette en skjevere og skjevere fordeling av kostnadene for bygging av bybanen i Bergen.

Og hvor går denne bybanen til 8 mrd.? Fra Bergen sentrum til Flesland flyplass, – i den bydelen som ikke hadde bomstasjoner!

Mitt råd til trondheimspolitikerne er å innføre «trafikkavgift» som beskrevet i EU-direktiv, innenfor bygrensene.

Dette vil oppleves som rettferdig av befolkningen og gi forutsigbare inntekter til kommunen.

På forsiden nå