Debatt

Helsegründere bør heies fram, ikke motarbeides

Det er ikke kritikkverdig at en gründerbedrift tar 6 kroner fra pasientene som bestiller time hos fastlegen (bildet) med sms. Den som ringer for å bestille time må også betale egen telefonregning, mener innsenderen.   Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Det er bra at rådgiver Lone Auganes hos pasient- og brukerombudet i Trondheim gir honnør til de fleste fastlegekontor, fordi de tilbyr sine pasienter å benytte SMS for å bestille time. NHO støtter henne fullt ut når hun i et innlegg i Adresseavisen 23.5 skriver at dette «er et flott tiltak for å være mer tilgjengelig».

LES OGSÅ: Betenkelig at fastleger fortsatt tar gebyr for sms-tjeneste

Men vi deler ikke hennes syn om at det er kritikkverdig at en trøndersk gründerbedrift tar 6 kroner i betaling for å benytte seg av en slik bestilling. Den innovasjonsbedriften dette gjelder har i de siste årene utviklet flere mobile, digitale applikasjoner og metoder for å gjøre hverdagen enklere for det norske folk. Det dreier seg om selskapet WTW AS – som også er ledende på mobil-billettering innen offentlig transport i Norge. Selskapet og dets innovative team har fått en rekke innovasjonspriser for sin banebrytende teknologiutvikling.

Les også Steinar Westins kommentar: Livsstil formes av levekårI møte med en fastlegeordning preget av lange ventelister, og vanskeligheter med bestilling, utviklet selskapet sammen med et trøndersk legekontor for noen år tilbake, det digitale bestillingssystemet «Helserespons». De aller fleste legekontor benytter seg nå av dette. Ordningen har bidratt til å effektivisere bestilling av timer og forkorte ventetiden på legekontor over hele landet. Både pasienter og leger er strålende fornøyde. Forbrukerrådet har gjennomført en test som viser at 9 av de 10 legekontorene i Norge med best tilgjengelighet bruker denne løsningen. Dette er, som rådgiveren hos pasientombudet skriver, ganske enkelt «et flott tiltak».Sakens kjerne ligger i tolkningen av en forskrift. Er det pasienten, legekontoret eller staten som skal betale for en slik bestillingsordning? Ingen gründerbedrift kan overleve uten inntekter – de må ha mulighet til å ta betalt for sine tjenester og produkter. Den som ringer til et legekontor for å bestille time må også betale egen telefonregning – og skjer det fra utlandet koster det enda mer. Parkeringsavgift må også betales, selv om formålet med parkeringen er å besøke en lege.

Diskusjonen rundt temaet og de økonomiske reguleringene for fastleger og avtalespesialister kan du lese mer om på denne nettadressen: https://helsedirektoratet.no/nyheter/ulovlege-gebyr-hos-fastlege.

Helsedepartementet har i et brev skrevet at forskriften ikke forhindrer at den som bestiller en legetime selv må betale for «SMS-tjeneste for å bestille time hos fastlegen eller fornye en resept». Vi er klar over at gjeldende forskrifter tolkes på litt ulike vis, men dette er først og fremst et spørsmål om pasientene og legen skal kunne nyte godt av innovative løsninger «flotte tiltak», eller ikke.

Opptatt av debatt? Les også: Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

 Et trøndersk gründerselskap har her gått i bresjen for å gjøre det enklere å bestille legetime. WTW og andre innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for å forbedre og effektivisere norsk offentlig sektor. De bidrar til å modernisere Norge, og bringer norske produkter ut i et internasjonalt marked og skaffer eksportinntekter til landet vårt. Det forutsetter at de får slippe til i hjemmemarkedet som på dette område (helse) domineres av offentlig sektor. Det vil her knapt være mulig å bygge opp norske konkurransedyktige bedrifter uten at stat og kommuner åpner for dette. Det er derfor gledelig at regjeringen i sin politiske plattform har presisert at den fremover «vil føre en politikk der offentlig sektor i større grad samarbeider med næringslivet der privat sektor har kapasitet og kompetanse til å bidra med nye løsninger og bedre tjenestetilbud».

NHO Trøndelag og WTW inviterer Pasient- og brukerombudet i Trøndelag til et møte hvor vi kan snakke om hva private innovasjonsbedrifter kan bidra med.

Anna C B Moe 

Anna C B Moe 

På forsiden nå