Debatt

Vi som jobber natt risikerer å få flere alvorlige sykdommer, men vi er en glemt gruppe

«Vi risikerer å få søvnvansker, fordøyelsesvansker, hjertesykdom og kreft» skriver nattevakten Oscar Aaslund Hovin i dette debattinnlegget.

Nattvakt: «Det ser ut som at KS og våre fagforeninger mener det er det samme å jobbe kl. 18.30 som det er å jobbe klokken 03.30» skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Flere tusen nordmenn utsetter seg hver dag for vesentlig helserisiko i sin arbeidshverdag. Vi risikerer å få søvnvansker, fordøyelsesvansker, hjertesykdom og kreft. Tydeligvis er ikke dette noe som KS og Fagforbundet tar hensyn til i sine forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Statens arbeidsmiljøinstitutt hadde i 2014 en rapport om arbeidstid og helse. Denne rapporten viste at personer som arbeider natt har vesentlig økt risiko for helseplager. Det er ikke bare søvnvansker, fordøyelsesplager, hjertesykdom og kreft som personer som arbeider om natten har økt forekomst på. Det er også økt fare for senabort, psykiske plager og økt ulykkesrisiko forbundet med nattarbeid.

Les også: Alarmerende funn om nattevakter i Danmark: - Vi vil ha fritak for de over 55, sier norsk sykepleieleder


Risiko for å gjøre feil

Det eneste sentrale ulempetillegget som finnes til nattarbeidere i dag, er kvelds- og nattillegget. Dette er ett tillegg på den nette sum av 56,- per time i tillegg til vanlig lønn i KS-området. Dette tillegget går fra kl. 17 om kvelden til kl. 06 om morgenen.

Det ser ut som at KS og våre fagforeninger mener det er det samme å jobbe kl. 18.30 som det er å jobbe klokken 03.30.


Jeg kan skrive under på at det ikke er det samme. Om natten er vår biologiske klokke innstilt på å sove, det kan man ikke komme unna. Det er ikke meningen at vi skal jobbe om natten – vi arbeider mot kroppens naturlige syklus. Det er større risiko for å gjøre feil, mer sårbart med tanke på bemanning og hendelser som kan oppstå.

Opptatt av debatt? Les også: I vår p-kjeller er det personer som fysisk ikke kommer seg ut av bilen, de må parkere ute


Nattevakten trengs

For å kunne yte forsvarlige tjenester ute i kommunene, er man avhengig av å ha medarbeidere som arbeider natt – det er det ingen tvil om. Velferdsstaten er helt avhengig av at man arbeider natt for å kunne yte gode og forsvarlige tjenester.

Det er heller ikke noen unnskyldning at man ikke kjenner til de helsemessige risikoene som er forbundet med nattarbeid. Dette er helsemessige risikoer det finnes mye forskning på.

De fleste kolleger jeg har snakket med som arbeider natt, opplever at de er en glemt gruppe, både på arbeidsplassen og i samfunnet.

Mer debatt: Å slå en elg i hodet med jekk, er verken en human eller effektiv avlivingsmetode


Stemte nei

Jeg er en av dem som stemte nei i uravstemningen. Jeg opplever at jeg og mine kolleger er glemt av våre forbund. Vi ble fjernet med et pennestrøk og det gjør meg irritert. Kjære Fagforbundet og kjære KS – hvorfor er vi så lite verdt for dere at vi fjernes med et pennestrøk? Hvorfor er ikke vi verdt å kjempe for når vi kjenner til de alvorlige helserisikoene nattarbeid medfører?


Jeg krever at forbundene skal legge press på KS og forhandle frem avtale om eget nattillegg. Vi som jobber om natten utsetter oss for vesentlig økt helsemessig risiko, men lønna står ikke i forhold til den risikoen vi utsetter oss for.

Dette godtar jeg ikke!


Hør våre kommentatorer snakke om misnøye i Trøndelag, festivalsommer i Trondheim og sykkelbyens utfordringer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


«Jeg opplever at jeg og mine kolleger er glemt av våre forbund» skriver nattevakten Oscar Aaslund Hovin.  

«Jeg opplever at jeg og mine kolleger er glemt av våre forbund» skriver nattevakten Oscar Aaslund Hovin.  

På forsiden nå