Debatt

Barna kan bli forvirret av fortau, mener utbygger

Her er ett av blokkprosjektene som er omstridt på Byåsen. Trondheim kommune har ikke stilt et eneste krav om en felles trafikkanalyse for disse store utbyggingene i Gamle Åsvei. Det er rett og slett uansvarlig, mener innsenderne.  Foto: ARKITEKTURFABRIKKEN

Saken oppdateres.

100 nye boliger er under planlegging like ved Åsveien skole. Det er det ikke kapasitet til med dagens veinett. Vi er beboere i Gamle Åsvei, Belvedere, Jakobstien og Utsikten på Nedre Byåsen. Barna våre går daglig til skolen sin, Åsveien skole. Siden det er relativt langt til både butikker og fritidsaktiviteter, har vi en god del biltrafikk i nabolaget vårt.

LES OGSÅ: På Lade stiger 8-10-etasjes bygg opp mot himmelen- under dekke av at det er en grønnbydelVeiene til skolen – Fagertunvegen, Bergittavegen, deler av Aunevegen og Gamle Åsvei – mangler fortau. I tillegg er det smalt og trangt. Fartsdumpene er nedslitte og vi har et uoversiktlig og farlig kryss beliggende på en bakketopp (krysset Bergittavegen - Gamle Åsvei). For rett nedfor denne bakketoppen med det farlige krysset i Gamle Åsvei, vil en utbygger rive/flytte tre eksisterende boliger. De skal erstattes med mellom 60 og 70 nye boliger.

LES OGSÅ: Trå meg ikke for nære

Over 100 naboer har engasjert seg mot utbyggingen. FAU ved Åsveien skole har engasjert seg og laget en egen rapport. Mange har påpekt det farlige krysset overfor kommunen og overfor utbygger.Nå har Norconsult på vegne av utbygger levert sin planbeskrivelse til Trondheim kommune. Det er nedslående lesing.

De nye 3D-illustrasjonene viser monsterblokker som ruver blant våre småhus. De fantastiske kollektivmulighetene roses opp og i mente. Det overses glatt at vi ikke har noen matvarebutikk her.

LES OGSÅ: Utbygger har fått lov til å omgå regelverketMen det mest graverende er trafikkanalysen: Det farlige krysset neves ikke med ett ord av utbygger. En utbygging på over 20 enheter utløser vanligvis krav om fortau, men det kan ifølge planbeskrivelsen gjøre våre barn forvirret. «Det er ingen veier i området ellers hvor det er bygd fortau, og det er uheldig å̊ innføre ulike vegtyper som kan skape forvirring om hva som er «sikker veg».

Utbygger medgir at prosjektet gir noe trafikkøkning i nabolaget vårt. Men minst mulig, siden de ønsker å bygge færrest mulig p-plasser. Det gir plass til flere leiligheter og mer penger til utbygger.

LES KRONIKKEN: Det er ikke i eplehagene Trondheim bør vokse

Bare 300 meter unna den planlagte utbyggingen i Gamle Åsvei rett ved Åsveien skole, er en annen stor utbygging under planlegging. I Fagertunvegen vil også utbygger rive tre eksisterende boliger og erstatte de med blokker. Her er det snakk om mellom 30 og 40 nye boenheter. Her anslår utbygger at prosjektet vil gi skoleveien en trafikkvekst på 200-250 kjøretøy i døgnet.Begge utbyggingene vil påvirke de samme skoleveiene. Begge utbyggingen vil trolig komme på samme tid, og vi skjønner rett og slett ikke hvordan det kan gjøres på en trygg måte på våre veier.

Likevel har ikke Trondheim kommune stilt et eneste krav om en felles trafikkanalyse av disse store utbyggingene. Det er rett og slett uansvarlig. For det er hverken plass eller infrastruktur til 100 nye boenheter her!Aksjonsgruppa: Detaljregulering Gamle Åsvei 44, 44A og Jakobstien 7.

Send et innlegg til debattredaksjonen!

På forsiden nå