Debatt

Pappaperm er ikke bare bra for likestillingen

Jeg setter et stort spørsmål ved om den nye pappapermen vil føre til økt likestilling, jeg tror heller den vil resultere i at flere mødre velger ulønnet permisjon for å få dagliglivet til å fungere.

Er det viktigere at far har permisjonstid det første året, enn at mødre ammer barnet til det er ett år gammelt, spør innsenderen.  Foto: TERJE Bendiksby, NTB scanpix
Dagens permisjonsordning er endret til at 15 uker blir forbeholdt far. Er dette gjennomtenkt? Den nye permisjonsordningen antyder at det er viktigere at far har permisjonstid med barnet det første året enn at mødre ammer barnet til det er ett år gammel. Da håper jeg at også ammepolitikken endres slik at mødre ikke får dårlig samvittighet når de begynner ammeavvenning ved seks måneders alderen for å være klar for å komme seg ut i arbeid igjen.