Debatt

Pappaperm er ikke bare bra for likestillingen

Jeg setter et stort spørsmål ved om den nye pappapermen vil føre til økt likestilling, jeg tror heller den vil resultere i at flere mødre velger ulønnet permisjon for å få dagliglivet til å fungere.

Er det viktigere at far har permisjonstid det første året, enn at mødre ammer barnet til det er ett år gammelt, spør innsenderen.  Foto: TERJE Bendiksby, NTB scanpix

Saken oppdateres.
Dagens permisjonsordning er endret til at 15 uker blir forbeholdt far. Er dette gjennomtenkt? Den nye permisjonsordningen antyder at det er viktigere at far har permisjonstid med barnet det første året enn at mødre ammer barnet til det er ett år gammel. Da håper jeg at også ammepolitikken endres slik at mødre ikke får dårlig samvittighet når de begynner ammeavvenning ved seks måneders alderen for å være klar for å komme seg ut i arbeid igjen.

Les OGSÅ: Vi må slutte å diskriminere fedre
Jeg har selv tre barn jeg har ammet i ett år hver. For å få dette til, måtte jeg ta ut flere måneder ulønnet permisjon for å få det til å fungere. Med ett av barna begynte jeg å arbeide da han var ni måneder gammel. For meg var pumping på jobben et blodslit. Jeg tenker med skrekk og gru på et scenario der jeg hadde vært nødt til å begynne å pumpe meg enda to måneder tidligere. De fleste har arbeidstid, arbeidsvei og andre praktiske forhold de må forholde seg til som gjør det vanskelig at far leverer baby for amming til mor på arbeidsplassen daglig. Man må faktisk ha barnet hos seg for å kunne benytte seg av to halvtimer ammefri daglig.

LES OGSÅ: Dessverre riktig å endre pappapermenDersom en større andel menn utsetter permisjonstida og en større andel kvinner tar ulønnet permisjon vitner dette om at det er et reelt behov for at mor er med barnet det første leveåret for de fleste familier. I og med at alle familier er forskjellige burde hver familie få velge selv hva som er best for sin familie.

LES OGSÅ LEDEREN La lakseoppdretterne betale for seg

Hvis målet er at det skal gagne likestilling at far tar ut mere permisjon burde vel far tvinges til å ta permisjonen fortløpende etter at mor har hatt sin kvote. Det vil si at mor ved 100 prosent dekningsgrad må ut i arbeid når barnet er 7 måneder gammel, så må far ta ut permisjonen i den tiden det for de flest er behov for permisjonsordningen altså frem til barnet er et år gammel og kan begynne i barnehage. Hvis mor i stedet må velge ulønnet permi-sjon er vel utvidelsen av permisjonstid pålagt far uhensiktsmessig for likestilling?Hensikten med permisjonsordningen er å gi barn en god og trygg start på livet i det første leveåret. Er det ikke i den sammenheng rimelig å anta at det er foreldrene og ikke politikerne som sitter på kunnskap til å kunne avgjøre hvilken permisjonsfordeling som gagner deres barn og familie på best mulig måte? Vil den nye ordningen føre til økt likestilling? Jeg tror heller den vil resultere i at flere mødre velger ulønnet permisjon for å få det til å fungere.Send et innlegg til debattredaksjonen!

På forsiden nå