Debatt

Nå må Dale komme på banen

Vi krever at landbruksminister Dale kommer til Trøndelag for å snakke med fortvilte bønder som har mistet hundrevis av sau til rovdyr i vår.

Det er hittil funnet 40-talls sauer/lam dokumentert tatt av bjørn i Meråker og 20-30 på Fosen. Alt i prioritert beiteområde. Vi krever at landbruksminister Jon Georg Dale kommer til Trøndelag for å snakke med bønder som står i den vanskelige situasjonen, skriver innsenderne.   Foto: PRIVAT

Åpent brev med invitasjon til landbruksminister Jon Georg Dale. Gjennom mange år har vi fulgt beitenæringens stadig større utfordring med rovdyrskader. Utallige forsøk på forebygging er foreslått og gjennomført både sentralt og lokalt, uten at det har hatt noen vesentlig effekt.