Ordet fritt

Tøys å legge skylden på bilkjøring for at færre handler i Midtbyen

Restriksjonene på bilkjøring som nå blir satt i gang i Midtbyen er helt nødvendige, skriver Johannes Mauritzen i dette debatt-innlegget.

Nei til mer bil: Restriksjonene på bilkjøring som nå blir satt i gang i Midtbyen er helt nødvendige, mener Ordet fritt-forfatteren.  Foto: Marianne Tønset

Det siste halvåret har handelen sunket i Midtbyen. Det har også vært en rekke butikk- og utestedskonkurser i det siste. Mange peker fingeren mot nye restriksjoner på bilkjøring i sentrum. Tøys.