Ordet fritt

Vi trues og trakasseres, og passasjerer skjelles ut fordi de er mørke i huden

Våre kolleger som er litt mørkere i huden er mer utsatt enn oss som er hvite, skriver Ole Berg i dette debattinnlegget om arbeidsforholdene for førere av buss og trikk.

Mobbefri sone: Et tiltak som er mulig og enkelt å gjennomføre, er å gjøre alle kollektive transportmidler til rasismefri og mobbefri sone, skriver Ordet fritt-forfatteren.  Foto: Marianne Tønset

Buss- og trikkeførerer er utsatt for mye. Blant annet utsatt for trusler, trakassering og vold fra passasjerer. Det kan dreie seg om alt fra kjefting, spydigheter, slag og spark i buss/trikk og til fysisk vold mot føreren. Vi har medlemmer som er blitt angrepet og skadet, med påfølgende sykemelding.