Debatt

Takk for tydeliggjøring av hvor langt til høyre MDG har beveget seg

«Det vil sannsynligvis gjøre det enda enklere å velge parti for miljøengasjerte velgere som har innsett at kapitalismen faktisk er et problem» skriver Ragna Vorkinnslien og Ronny Kjelsberg i dette debattinnlegget.

Rødt svarer på denne kronikken, som MDGs Tommy Reinås skrev i Adresseavisen 23. juli. 

Saken oppdateres.

Rødt går frem på meningsmål-ingene og har stor vekst i medlemstall. Samtidig er MDG i tilbakegang. Kanskje er det dette som skaper frustrasjon hos Tommy Reinås når han angriper Rødt i Adressa 23. juli, heller enn å bruke tiden sin på partiene som ikke tar klimaendringer på alvor.

Reinås framstiller det som skrekkelig at vi vil ha et annet samfunn. Det stemmer – særlig innenfor økonomien mener vi at den må demokratiseres og jobbe etter andre mål enn i dag.

Men dette er ikke ukjente tanker for MDG. Et eksempel på det er en kronikk Rasmus Hanson hadde i valgkampen 2013 (Klassekampen 22.7), hvor han skrev om hvordan veksttvangen i økonomien måtte avvikles, hvordan vi måtte ha storstilt sosial utjevning og avsluttet med at «en slik økonomi kan knapt kalles kapitalisme».

Les kronikken av Tommy Reinås her: På tide å ta partiet Rødt på alvor


Det er nesten så vi i Rødt kunne sagt det selv. En viktig grunn til at vi ønsker å skrote kapitalismen er at den er en viktig årsak til klimagassutslippene. Kapitalismen som system er nemlig avhengig av kontinuerlig vekst. Det eneste «tiltaket» som har fått de glo-bale klimagassutslippene til å gå ned de siste årene, er den økonomiske krisa i 2008. Det ga en kortvarig nedgang. Når vi samtidig vet at denne krisa fører millioner ut i arbeidsledighet og nød, er det tydelig at dagens system gir oss valget mellom en økologisk eller en sosial krise.

Det brukte MDG å være enige med oss i Rødt om, men Reinås-kronikken er en tydelig indika-sjon på partiets høyredreining. Med en slik utvikling er det ikke rart at radikale MDGere forlater partiet til fordel for noen som har et tydeligere systemperspektiv på økonomi og miljø.

Videre kommer Reinås med en kritikk av Rødt for å ikke ha fremmet et eneste miljøforslag. Det er uklart for oss om Reinås ikke har fått med seg sakene, eller om han ikke har forstått innholdet i sakene som har vært behandlet. På Stortinget har Rødt f.eks. foreslått å stille konsesjonsbehandlinga av kraftkabelen NorthConnect i bero inntil konsekvensene for norsk vassdragsnatur, endringer i strømprisen og hvordan dette vil påvirke kraftforedlende industri er utredet.

Opptatt av debatt? Les også: Folk i Malvik betaler 560 kr mer for bomringen enn de som bor på Byåsen


I Trondheim har Rødt som eneste parti kjempet i flere år for å beholde Nyhavna som havne-området, mens MDG heller vil bygge boliger for de rikeste. Hvordan å flytte varetransport fra sjø og bane over på semitrailere skal være god miljøpoli-tikk er vanskelig for oss å forstå.

Til sist kommer Reinås med en rekke av de samme selektive utdragene tatt ut fra sammenheng fra Rødts prinsipprogram som har kommet fra høyresida de siste ukene. Dette er godt besvart av Bjørnar Moxnes i nasjonale mediene, men vi kan komme med en overordnet betraktning.

Rødts sosialisme er demo-kratisk, og skal bygges nedenfra og oppover. Det som står i vårt prinsipprogram er våre prinsipper, hva vi vil jobbe fram mot. De konkrete løsningene skal folk bygge sammen, nedenfra. Det brukte å være MDGs poli-tikk også.

Avslutningsvis vil vi takke Reinås for å tydeliggjøre hvor langt til høyre MDG har beveget seg. Det vil sannsynligvis gjøre det enda enklere å velge parti for miljøengasjerte velgere som har innsett at kapitalismen faktisk er et problem.


Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå