Debatt

Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket

«Vi ble søvnløse og tenkte på saken dag og natt. Hva kunne vi gjøre? Hvem kunne hjelpe oss?» skriver Rolf og Grete Ording Dahl i dette debattinnlegget.

«Vi har frist til 16. september med å protestere mot denne utbyggingen» skriver innleggsforfatterne. lFaksimile av oppslag i lokalavisa Bladet 5. mai 2018. 

Saken oppdateres.

I media og mellom mennesker er utbygging, utbyggere og fortetting blitt et stort samtaleemne. Vi vil her fortelle vår historie.

Vi er et eldre ektepar på henholdsvis 80 og 78 år. I 2012 fant vi ut at vi skulle selge vår terrasseleilighet i Trondheim og flytte på landet. Vi kjøpte et lite hus på Nedre Sjølyst i Malvik, og gjorde altså omvendt av hva andre eldre gjør: Vi solgte leiligheten og kjøpte hus.

Fire måneder etter at vi kjøpte huset fikk vi det første sjokket. Vi fikk høre at Frost planla et større boligkompleks like i nærheten av huset vårt. De ville bruke Sakslundveien som anleggs- og adkomstvei. Det er en blindvei som går rett forbi huset vårt. Det er bare ca. fem meter fra vårt soveværelsesvindu til fortauet på veien hvor denne trafikken skal gå. Dette angår ikke bare oss, men mange andre opp gjennom Sakslundveien. Den ender altså som en blindvei, og fortsetter som en gangvei ned til Sjølyst barnehage som ligger like ved huset vårt.

Les også: Folk i Malvik betaler 560 kr mer for bomringen enn de som bor på Byåsen


Støv, støy, trafikk

Området som er tenkt utbygget strekker seg fra barnehagen og ned til jernbanen, og derfra østover i skogen mot Hundhammeren. Det må bli vanskelig å drive Sjølyst barnehage dersom denne utbyggingen finner sted. Anleggs- og adkomstveien vil gå tett opp til gjerdet hvor småbarna ligger rett innenfor og sover sin formiddagssøvn i barnevogner, og hvor de større barna spiser sin formiddagsmat.

Det er to grendelag som blir berørt av dette prosjektet. For oss som blir mest berørt vil den planlagte veien forbi våre eiendommer bringe med seg støv, støy, trafikk og ødelagt livskvalitet.


Vi ble søvnløse og tenkte på saken dag og natt. Hva kunne vi gjøre? Hvem kunne hjelpe oss? Hvis vi ønsket å flytte og selge huset ville det bli med tap. Det ville være vanskelig å få kjøpere til et hus som ligger så tett opp til en anleggsvei som er planlagt her. Bare anleggstiden er vurdert til over tre år. Veien blir brukt av skolebarn, syklister, hundeluftere og trimmere, og er en kjærkommen vei for alle som bor på Sjølyst. Tomta som utbyggerne planlegger å legge 90 leiligheter på er et regulert friområde.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg har en sønn med et usynlig handikap, og skriver fordi de som ikke vet, heller aldri vil forstå


Nytt nederlag

Etter anleggsperioden vil det bli en helt annen trafikk enn i dag. Tomta ligger ned til jernbanen, og dersom Malvikstien blir utvidet til å møte Ladestien en gang i fremtiden, vil det altså bli flere store terrasseblokker der i stedet for en skog som kan gjøres om til rasteplasser og idyll.

I 2012 protesterte både Hundhammeren Vel og Nedre Sjølyst Grendelag mot planene, og sendte protestbrev til Malvik kommune. Vi foreslo også i protesten til kommunen at Frost måtte legge anleggs- og adkomstveien over sin egen tomt her på Sjølyst. I seks år har vi derfor roet oss ned og nytt pensjonisttilværelsen i huset vårt.

Så i mai i år kom det en artikkel i avisen Bladet, hvor Frost relanserte det ovennevnte prosjektet. Denne utbyggingen er omstridt bl.a. fordi Malvik kommune i februar ble anbefalt ikke å ta dette området inn i arealplanen. Den 18. juni i år ble det bestemt i Malvik kommunestyre at Frost kunne gå videre med planene sine. Et nytt nederlag for alle oss som er berørt. Den 7. juli offentliggjorde Malvik kommune i en annonse at vi har frist til 16. september med å protestere mot denne utbyggingen.

Mer debatt: Alt sølet som barn produserer på pulten kan gjøre barnet mitt sykt


Meget stort prosjekt

Til sammenligning kan vi nevne at Bergheim Terrasse i Trondheim har 113 leiligheter, så Sakslund Terrasse vil bli et meget stort prosjekt som vil berøre alle på Nedre Sjølyst, ikke minst når det gjelder tilgangen til sjøen.

Nærheten til jernbanelinjen vil øke den ulovlige ferdsel over sporet. Trafikken over planovergangen på Hundhammeren vil også øke betydelig, noe som kan innebære alvorlige ulykker.


Er Malvik kommune forberedt på hva en slik utbygging kan bety for plasser på skoler, barnehager, trafikkmessig etc.?Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå