Debatt

Lærerne alene kan ikke håndtere vold og trusler

Dersom vi skal forhindre vold og trusler i skolen må barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere brukes aktivt i skolen for å forebygge, kartlegge og gjennomføre tiltak for å forhindre uheldig utvikling, skriver barnevernspedagogene Ida Mosve Bjørnbet og Gaute Wilhelm Olsen i dette debattinnlegget.

I forkant: Barn og ungdom som hele tiden beveger seg i grenseland av hva som kan aksepteres, har behov for en skolehverdag med trygge voksenpersoner som er i forkant av uønskede situasjoner, skriver innleggsforfatterne.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Den siste tiden har Adressa omtalt flere hendelser om vold og trusler i trondheimsskolene, både mellom elever og elev-lærer. Kommunen innrømmer at det er nødvendig å jobbe annerledes i skolene.

Som barnevernsarbeider er smerteuttrykk, slik som voldelig adferd og uro på skolen, ikke et uvanlig fenomen. Adferdsproblematikk i skolen kan gi skolen følelse av maktesløshet i en lojalitetskonflikt mellom barnets beste og arbeidsmiljøloven.

Les også: Trusler og påstander om vold i Trondheimsskole

Skolene kommer ofte skjevt ut når det har gått så langt som fysisk konfrontasjon mellom elever, eller mellom elev og lærer. Forskning viser at adferdsproblemer som får utspring i skolen, bør løses på skolen og av skolen. Forskning peker også på at ansatte i skolen ofte møter adferdsproblematikken på en uhensiktsmessig måte, noe som igjen forsterker den uønskede adferden.

Som barnevernsarbeider ser vi ofte at fokuset blir rettet ensidig mot adferden til elevene, hvor det reflekteres lite rundt smerteuttrykkene. Barn og ungdom som viser en adferd som hele tiden beveger seg i grenseland av hva som kan aksepteres, har behov for en skolehverdag med trygge voksenpersoner som er i forkant av uønskede situasjoner, og som klarer å snu situasjonen før det utspiller seg vold eller trusler.

Les også: Vold i skolen anmeldes ikke

Barn og ungdom som har smerteuttrykk i en slik grad at de blir skjermet på rom alene, eller i en alternativ skolearena, er ikke uvanlige tiltak. Mye av motstanden skolen møter, handler om barn og ungdom med mangelfull mestring i skolehverdagen, noe som kan slå ut i negativ adferd gjennom eksempelvis opposisjonell voldelig adferd.

I tidligere artikler i Adressa om voldsepisoder i skolen, pekes det på at vi ikke har nok kunnskap og ressurser om barn og familier med sammensatte problemer. Lærerne på skolen har ikke alene mulighet til å håndtere alle utfordringer barn og unge har i dag.

Opptatt av debatt? Les også: Barnehagens lave bemanning hindrer barnas daglige trygghet

Gjennom et raskt søk på ansatte i trondheimsskolene viser det seg at nesten samtlige skoler i Trondheim kommune har barnevernspedagoger og/eller vernepleiere ansatt (også omtalt som miljøterapeuter).

Problemstillingen i denne sammenheng, slik vi ser det, blir dermed ikke at det ikke finnes nok kompetanse for å håndtere barn med sammensatte problemer i skolen, men om vi bruker kompetansen og ressursene riktig, og om det finnes nok ressurser i hver enkelt skole.

LES OGSÅ: - Vanskeligere å avdekke omsorgssvikt i «rike» familier

Dersom vi skal forhindre vold og trusler i skolen må barnevernspedagoger/sosionomer/vernepleiere brukes aktivt i skolen for å forebygge, kartlegge og gjennomføre tiltak for å forhindre uheldig utvikling. Det er i grevens tid at trondheimsskolene begynner å benytte seg av denne ressursen. Ressursene er jo der, men brukes de riktig?

Hør våre kommentatorer og gjest Henrik Asheim snakke om Trøndelag sett med Oslo-briller, politiske omkamper og døde divaer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten

På forsiden nå