Debatt

Snusk i anleggsbransjen

Jeg har aldri møtt så mange svin som etter at jeg slapp ut av fengsel og begynte i anleggsbransjen.

Entreprenør Sven-Erik Utsi er kritisk til useriøse aktører i anleggsbransken.  Foto: Geir Hasle, Anleggsmagasinet

Saken oppdateres.

I Norge er det jobb nok til alle innen bygg og anlegg, men bransjen ødelegges innenfra av useriøse aktører.

Problemer er todelt. Det ene er konkursryttere, som etter å ha tømt verdiene i boet starter nytt selskap. Siden staten som kreditor er prioritert, stiller alle underleverandører bakerst i køen og taper penger, ofte hundretusener av kroner. Underleverandørene risikerer dermed også å gå konkurs, og kan hende også deres underleverandører igjen.

Opplevd mange ganger

Har man ikke en buffer på flere hundre tusen kroner, er man ferdig. Også mitt selskap har opplevd dette mange ganger, og det er helt for jævlig å tape penger på den måten.

LES OGSÅ: Byggetvister mellom stat og entreprenører koster samfunnet 2,2 mrd. i året

Den andre delen av problemet er at selskaper underbyr hver-andre og betaler arbeids-takerne sine under minstelønn for å få oppdrag. Det er både umoralsk og usolidarisk.

Samtidig klages det fra enkelte entreprenører på at de tjener dårlig, men når de underpriser seg, er det faktisk underbetalte arbeiderne som er mest skadelidende. Det er faktisk nok arbeid for alle aktørene i anleggsbransjen, og bransjen er mer tjent med å stå sammen og ha sunn konkurranse med hverandre, uten at det går ut over underleverandører og arbeidere.

Tapt flere millioner

Jeg har ofte opplevd dette, og har tapt til sammen flere millioner på useriøse aktører som ikke har betalt oppdrag mitt firma har utført. Selv om sakene går til inkasso, er det sjelden man ser pengene sine.

LES OGSÅ: Rekordfå nordmenn oppgir at de handler svart

Og å begjære et annet selskap konkurs, koster over 50 000 kroner i gebyr! Tape penger gjør man også hvis kundene ikke gjør opp for seg. Hvis det er et fast anlegg som er satt opp, som for eksempel en mur, har vi heller ikke lov å rive muren om kunden ikke betaler.

Jeg har alltid lønnet mine ansatte over minstelønna. Folk som jobber hardt skal ha god lønn; det er en viktig motivasjonsfaktor. Det synes jeg er ærlig og redelig.

- Råtten bransje

Jeg vil sette søkelys på denne til tider råtne bransjen. Dette må myndighetene gjøre noe med, i tillegg til at bransjen sjøl også må ta ansvar for å opprettholde god standard, gode arbeidsforhold og presse ut useriøse aktører.

I Norge er det jobb til alle i anleggsbransjen som ønsker å gjøre en god jobb og levere kvalitet, uten at de trenger å underby hverandre og underbetale arbeiderne.

På forsiden nå