Debatt

Én av tre sykler uten lys i mørket

Å sykle uten lys når det er mørkt, er dessuten ulovlig og kan bøtelegges av politiet med 1150 kroner.

Sykling uten lys i mørket fører til mange ulykker. Det er gjennomført flere holdningskampanjer, men også politiet har bøtelagt sykister for manglende lys.  Foto: Henrik Arneberg, Aftenposten

Å gjøre seg synlig for medtrafikanter handler om samspill i trafikken. For det er vanskelig å samhandle hvis man ikke ser at det er flere til stede.