Debatt

Det er langt verre at han, som er lege, driver med skremselspropaganda om noe han tydeligvis ikke kan

Påstanden om at man utsetter seg selv og barnet for unødig risiko ved å planlegge fødsel hjemme, har ingen rot i virkeligheten, hevder Ellen Blix i dette debattinnlegget.

«Planlagt hjemmefødsel regnes som forsvarlig» skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Anestesilege Trond Nordseth hevder i en kronikk i Adresseavisen 24. oktober, at ved å planlegge fødsel hjemme, utsetter man seg selv og barnet for unødig risiko. Denne påstanden har ingen rot i virkeligheten.

Tvert imot viser forskning fra Norge, og land vi kan sammenligne oss med (Sverige, England, Island, Canada), at kvinner som planlegger hjemmefødsel opplever færre komplikasjoner enn kvinner i samme risikogruppe som føder på sykehus.

Videre viser data fra fire nordiske land at det ved de aller fleste overflyttingene fra hjem til sykehus foregår helt udramatisk.

Les også: Lena valgte å føde hjemme med de fire barna til stede


Ingen dødsfall


Årsaken til overflytting er oftest at fødselen går langsomt eller at mor har behov for smertelindrende medikamenter. Det forekommer selvfølgelig også komplikasjoner og hasteoverflyttinger, og nordiske data viser at disse overflyttingene skjer i god tid.

I disse studiene har vi ikke sett noen tilfeller av dødsfall på grunn av hjemmefødsel. Nordseth kjenner enten ikke til disse studiene, eller han unnlater bevisst å vise til dem.

Han viser heller til to amerikanske studier. Den ene er en oversiktsartikkel (metaanalyse) som har fått massiv kritikk på grunn av metodefeil og fordi de ikke har inkludert alle relevante artikler.

Opptatt av debatt? Les også: Hvor var politiet? Det var dette vi advarte mot


Ikke norske forhold

Den andre er en studie fra Oregon, hvor forholdene ikke kan sammenlignes med norske. For det første var det ikke nødvendigvis jordmødre som bisto ved fødslene, og for det andre var det ikke alltid mulig å overflytte kvinnen til sykehus dersom det oppstod komplikasjoner. Hvis Nordseth hadde lest denne artikkelen ordentlig, ville han sett at forfatterne selv påpeker dette, og viser til at i mange land i Europa er hjemmefødsler et trygt alternativ.


Videre forsøker Nordseth å gi hjemmefødende dårlig samvittighet dersom de får bruk for ambulansetransport. Heldigvis er hasteoverflyttinger fra hjem til sykehus sjelden, og i årene fra 2008 til 2012 var det 25 ambulansetransporter fra hjem til sykehus i forbindelse med planlagt hjemmefødsel. Det vil si fem i året i hele landet. Andelen hjemmefødsler skal øke betraktelig før det akuttmedisinske tilbudet blir svekket.

Mer debatt: Én av tre sykler uten lys i mørket


Bør kunne velge

Kvinner bør kunne velge å føde der de føler seg mest trygg. For noen er det hjemme, for andre er det en fødestue eller et sykehus. Kvinner bør støttes i valg av fødested, og få saklig informasjon om hva det innebærer.


Planlagt hjemmefødsel regnes som forsvarlig, og Helsedirektoratet har laget retningslinjer som informerer om utstyr, seleksjonskriterier og om når man bør overflyttes til sykehus.

Nordseth kritiserer at jordmødre med erfaringer fra hjemmefødsler får uttale seg i en artikkel om emnet og kaller dette ubalansert. Jeg synes det er langt verre at han selv – som er lege – driver skremselspropaganda innen et felt han tydeligvis ikke har kunnskap om.


Hør podkasten «OmAdressert» live fra Litteraturhuset med våre kommentatorer og gjest Mads Bones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Innleggsforfatteren: Ellen Blix er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo. 

Innleggsforfatteren: Ellen Blix er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo. 

På forsiden nå