Debatt

Nå er det dessverre slutt

Helseekspressen mellom Trondheim og St.Olav skal erstattes med taxi.  Foto: Arne Drøyvollsmo

Siden 2013 har jeg ganske så jevnlig benyttet meg av Helseekspressen. I begynnelsen visste jeg at et slikt tilbud eksisterte, men hadde ikke hatt behov for å selv bruke dette tilbudet. Da dette endret seg, fikk jeg erfare og kjenne på kroppen hvor viktig og betydningsfullt et slikt tilbud faktisk er. Jeg må innrømme jeg ble litt overrasket. Hvorfor?