Debatt

Jeg mistet hørselen brått som 7-åring. Vi som er «svake» må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor

«Hvorfor tar de så alvorlige og gjennomgripende beslutninger om nedlegging av den tegnspråklige skolen når resultatene var så gode?» spør Elin Myhre i dette debattinnlegget.

«Vi må hanskes med negative holdninger, kommunikasjonsproblemer, utestenging fra arbeidslivet, mangel på respekt for våre meninger om oss selv og hva som er bra for oss i våre liv» skriver Elin Myhre. 

Vi «svake» mennesker er egentlig de sterkeste av alle fordi vi må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor. Vi må hanskes med negative holdninger, kommunikasjonsproblemer, utestenging fra arbeidslivet, mangel på respekt for våre meninger om oss selv og hva som er bra for oss i våre liv.