Debatt

Forskningen på risiko ved hjemmefødsler har alvorlige svakheter

«Jeg har fått mange negative reaksjoner i sosiale medier på at jeg som mann har meninger og erfaringer knyttet til fødsler» skriver overlege Trond Nordseth i dette debattinnlegget.

«Et dårlig pustende barn og alvorlig blødning etter fødsel hos mor er komplikasjoner mange av oss ser er uheldig utenfor rammene av et sykehus» skriver overlege Trond Nordseth. 

Saken oppdateres.

Jordmor og professor Ellen Blix gir i Adresseavisen 26. oktober et tilsvar til min kronikk om risiko ved hjemmefødsler. Min kronikk var en reaksjon på det jeg oppfattet som en ubalansert reportasje rundt en vellykket hjemmefødsel.

Anestesileger er den gruppen leger som nest etter fødeleger er mest involvert i den medisinske ivaretakelsen av fødende kvinner. Anestesileger er vant med å holde både mor og barn i live når ting går forferdelig galt under fødsel. Vi er derfor spesielt opptatt av komplikasjonene og ikke bare (de lave) sannsynlighetene for disse.

Les innlegget til Ellen Blix her: Det er langt verre at han, som er lege, driver med skremselspropaganda om noe han tydeligvis ikke kan


Komplikasjoner

Et dårlig pustende barn og alvorlig blødning etter fødsel hos mor er komplikasjoner mange av oss ser er uheldig utenfor rammene av et sykehus. Dette er et viktig perspektiv å få frem i en debatt om helsetjenester hvor norske kvinner har stor valgfrihet.

Jeg har fått mange negative reaksjoner i sosiale medier på at jeg som mann har meninger og erfaringer knyttet til fødsler. Menn bør også kunne ha meninger om fødselsomsorg, spesielt om man jobber tett mot kvinner som er i fødsel.

Les kronikken som starter debatten her: Hjemmefødsler er ikke risikofritt


Åpen debatt

Selv om Ellen Blix har doktorgrad på fødsler og jeg på hjertestans, vil alltid noe av den viktigste kompetansen alle med doktorgrad vil få være evnen til kritisk å kunne vurdere kvalitet på forskning.

Om vi ønsker en åpen debatt om kvaliteten på forskningen som underbygger nasjonale retningslinjer, må professor Blix tåle at andre forskere diskuterer hennes forskningsfelt.

Opptatt av debatt? Les: Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

Viktig svakhet

I en nylig systematisk litteraturgjennomgang, der over 4000 artikler om fødsler ble screenet, fant man til slutt 16 studier som kunne si noe om risikoen for komplikasjoner ved planlagte hjemmefødsler. Av disse var nesten alle retrospektive studier, som har den viktige svakhet at data som rutinemessig er samlet i forbindelse med fødsel gjennomgås lenge etter fødselen er gjennomført. Det er derfor fare for at komplikasjoner er mangelfullt registrert eller at pasienter har falt ut, som har betydning i sannsynlighetsberegningene.

Bare 6 av de 16 studiene rapporterte utfall hos barnet (alle kortsiktige utfall), hvorav bare en studie fra Storbritannia og en fra Nederland hadde samlet data om fødselen prospektivt (dvs. at data aktivt ble samlet med et forskningsformål).

Mer debatt: Jeg mistet hørselen brått som 7-åring. Vi som er «svake» må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor

Lite dokumentasjon

Det foreligger altså påfallende lite vitenskapelig dokumentasjon på hva utfallene hos det nyfødte barnet er, på kort og lang sikt, hos dem som føder hjemme, gitt den store virksomheten dette er.

I den nederlandske studien fant man 1 nyfødtdødsfall per 1000 fødsler hos dem som fødte hjemme, tilsvarende som for sykehusgruppen. Om disse dødsfallene kunne vært unngått om fødselen i stedet hadde blitt gjennomført i et sykehus, svarer ikke studiene på. Risikobildet kan også endre seg i løpet av fødselen selv hos lav-risiko fødende.

Ved hjemmefødsler vil risikovurderingene gjøres av et fåtall jordmødre, og de kan som alle andre gjøre feilvurderinger som ikke fanges av et større system. Både forskningen og sikkerhetstankegangen rundt en så viktig livshendelse som en fødsel bør vi som samfunn satse mer på.


Hør podkasten «OmAdressert» live fra Litteraturhuset med våre kommentatorer og gjest Mads Bones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Innleggaforfatteren: Trond Nordseth er overlege ved anestesiavdelingen på Molde sykehus 

Innleggaforfatteren: Trond Nordseth er overlege ved anestesiavdelingen på Molde sykehus 

På forsiden nå