Debatt

Krever full stopp av nye hyttetomter i Oppdal

I dag er det lagt ut over tusen hyttetomter i Oppdal, og Oppdal SV mener at vi først må bygge ut disse tomtene, før vi forsyner oss ytterligere av kulturlandskap og dyrkajord.

Innleggsforfatteren mener at det nå er på tide å stoppe videre utlegging av nye hyttetomter i Oppdal.  Foto: Ludvig Killingberg

Oppdal SV mener at det nå må bli full stopp for regulering av nye hyttetomter i kommunen. I en spørreundersøkelse gjennomført allerede i 1989 mente over 80 prosent av befolkningen at en videre utvikling av reiselivsnæringa burde ta spesielt hensyn til naturvern. Det er ingen grunn til å tro at dette tallet er blitt lavere med dagens sterke fokus på miljøvern.