Debatt

Krever full stopp av nye hyttetomter i Oppdal

I dag er det lagt ut over tusen hyttetomter i Oppdal, og Oppdal SV mener at vi først må bygge ut disse tomtene, før vi forsyner oss ytterligere av kulturlandskap og dyrkajord.

Innleggsforfatteren mener at det nå er på tide å stoppe videre utlegging av nye hyttetomter i Oppdal.  Foto: Ludvig Killingberg

Saken oppdateres.

Oppdal SV mener at det nå må bli full stopp for regulering av nye hyttetomter i kommunen. I en spørreundersøkelse gjennomført allerede i 1989 mente over 80 prosent av befolkningen at en videre utvikling av reiselivsnæringa burde ta spesielt hensyn til naturvern. Det er ingen grunn til å tro at dette tallet er blitt lavere med dagens sterke fokus på miljøvern.

LES OGSÅ: Mange vil beholde skiløypa i Gjevilvassdalen

Stopp i utlegg av nye hyttetomter må gjelde både på dyrkamark og i kulturlandskapsområder. I denne prosessen har bøndene et spesielt ansvar. Man kan ikke på den ene siden snakke varmt om et bærekraftig fjellandbruk, opparbeidelse av ny dyrkamark og samtidig ta ut «indrefileten» og bygge ned dyrkamarka med hytter.

TORE AASHEIM 

 

All disponibel dyrka mark må gjøres tilgjengelig for bønder som tar oppgaven med matproduksjon og det å forvalte jorda seriøst; dette er vi i Oppdal SV overbevist gjelder de aller fleste bøndene i kommunen. Det må for eksempel ikke bli slik at man først kan tilegne seg ekstra mark, for så å legge ned gårdsdrifta og legge ut jorda til hyttetomter.

LES OGSÅ: Oppdal takler 2000 hytter til

SV mener det ikke må inngås avtaler der bønder får legge ut dyrkamark til tomtesalg, mot at man på sikt lover å dyrke opp ny mark som kompensasjon for nedbygd matjord. Avtaler og tillatelser gitt på slikt grunnlag bør stoppes og eventuelt reverseres.

Utlegging av hyttetomter i opparbeidet kulturlandskap bør ikke tillates. Kulturlandskap er ikke bare pent å se på og vakkert å ferdes i, det er grunnlaget for en viktig og mangfoldig flora og fauna, det er verdifullt utmarksbeite, samt at det gir økt verdi for hele kommunen i reiselivssammenheng. Tar vi ut mer av dagens naturlandskap til hyttetomter reduserer vi verdien av kommunens reiselivspotensial i sin helhet.

SV mener at utbygging må skje på allerede regulerte areal til formålet. SV mener også det er viktig at de som har tomter til salgs må samarbeide slik at man sikrer at arbeidsoppdrag med utbedring og oppføring av hyttene fremmer et levende og faglig dyktig lokalt næringsliv i mange år framover.

LES OGSÅ: Trenger oppdal en 90 meter lang låve i sentrum?

Oppdal SV mener at Gjevilvassdalen er spesiell viktig i en slik sammenheng. Seterdalen har en unik egenverdi og trekkes frem som noe av det mest verdifulle Oppdal har å by på, sommer som vinter. Opplevelsesverdien og bruksverdien vil endres jo mer det brøytes og bygges. Oppdal SV mener vinterbrøyting av vegen vil forringe vinterproduktet Gjevillvassdalen for de mange. Kommunen må holde fast ved skiløype langs vegen og verne om muligheten for å ferdes i stillhet uten sjenerende trafikk på en parallell veg.

Kommunen må holde fast på tidligere vedtak, lytte til hva flertallet i befolkningen ønsker og ikke gå på akkord med naturvern- og kulturlandshensyn. Det er viktig at man ved gjennomgang og oppdatering av reguleringsplaner ikke slipper til tomtespekulanter eller aktører med sterke egeninteresser. Kommunen må til enhver tid spørre seg selv hva er det som gagner kommunen og befolkningen best både i dag og i morgen. Vi må ikke glemme at vi som bygdefolk er forvaltere av vår egen kommune og skal stå ansvarlige for de endringene vi gjør i all framtid.

LES OGSÅ: Løypekrangel i Oppdal til Høyesterett

Området ble allerede i 2001 beskrevet av miljøverndepartementet som et «nasjonalt viktig kulturlandskap» og fylkesmannen har ved flere anledningen kommet med tydelige innsigelser om utbygging av området.

En god løsning fra SVs ståsted, er å vurdere utvidelse av verneområdet i Trollheimen helt fram til osen ved enden av Gjevillvatnet. Dette som vil være med å beskytte området og få slutt på usikkerheten om hvordan området skal forvaltes.

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå


På forsiden nå