Debatt

Da jeg ikke fikk praksis, valgte Nav minste motstands vei og anbefalte uføretrygd

«Mange av oss har både lyst og evne til å jobbe noe, men noen (kanskje små) tilpasninger må gjøres» skriver Egil Grislingås i dette debatinnlegget.

«Jeg som har høyere utdanning og en gjennomhullet CV er jo interessert i å bruke min utdanning. Under siste arbeidsavklaringsperiode prøvde både jeg selv og attføringsbedriften min å skaffe en relevant praksisplass i det ordinære arbeidslivet, men begge møtte stengte dører» skriver Egil Grislingås. 

Jeg som skriver dette er uføretrygdet. Jeg har en mastergrad fra midten av 90-tallet, og jobbet i det vanlige arbeidslivet til jeg ble akutt psykisk syk på slutten av 90-tallet. Det resulterte i tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus og lang rehabilitering før det var tale om å tilnærme seg arbeids-markedet igjen. Da var vi kommet til 2003.