Debatt

Jeg håper AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden

«Jeg forventer at ledelsen i selskapet straks viser at de kan navigere bedre enn tilfellet har vært i denne saken» skriver Finn Olav Odde i dette debattinnlegget.

Vi var mange som ble forundret da AtB tidlig i høst informerte om rutetilbudet når nye ferjer er på plass, skriver Ørlands varaordfører Finn Olav Odde.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

Fra nyttår settes det inn to flunkende nye og miljøvennlige ferjer i sambandet Brekstad – Valset. Dette har vi ventet lenge på. Mange år med sterk trafikkvekst har tydelig vist behovet bedre materiell samt ferjeruter som er tilpasset både næringslivets behov og private reisende.