Debatt

Jeg håper AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden

«Jeg forventer at ledelsen i selskapet straks viser at de kan navigere bedre enn tilfellet har vært i denne saken» skriver Finn Olav Odde i dette debattinnlegget.

Vi var mange som ble forundret da AtB tidlig i høst informerte om rutetilbudet når nye ferjer er på plass, skriver Ørlands varaordfører Finn Olav Odde. 

Saken oppdateres.

Fra nyttår settes det inn to flunkende nye og miljøvennlige ferjer i sambandet Brekstad – Valset. Dette har vi ventet lenge på. Mange år med sterk trafikkvekst har tydelig vist behovet bedre materiell samt ferjeruter som er tilpasset både næringslivets behov og private reisende.


Vi var derfor mange som ble forundret da AtB tidlig i høst informerte om rutetilbudet når nye ferjer er på plass. Avdelingsdirektør Harald Storrønning i AtB fortalte at ferja på første avgang fra Brekstad og siste fra Valset skulle gå tom, uten at kjøretøy eller passasjerer vil bli tatt med. Begrunnelsen var arbeidstidsbestemmelsene for mannskapet, og vi ble fortalt at det måtte til et ekstra skift om de nevnte avgangene skulle ta med biler og passa-sjerer. Vi var mange som den gang tok til motmæle mot dette, og ble lovt svar fra AtB på dette punktet.

Til tross for purring fra Ørland kommune har AtB ikke svart på dette.

Les også: Snart skal ferja til Fosen gå hele natta


AtB's begrunnelse


AtB har også begrunnet turene med tom ferje med at A-ferja starter om morgenen og B-ferja slutter med siste tur om kvelden, og at dette vil skape vansker i ferjeleiet på Brekstad om siste ferje skal ha med biler. Dette stemmer heller ikke. Det er A-ferje som starter og slutter i rutetabellen AtB har presentert. Når det handler om arbeidstidsbestemmelsene for mannskapet er det ingen forskjell på om man kjører første og siste tur med eller uten kjøretøy og passasjerer, det er godkjenning for en slik turnus.

AtB har nå sagt at selskapet må ha en kompensasjon på 550000 kroner i året dersom de nevnte ferjeturene skal gå med biler og passasjerer. Dette begrunnes med at Fjord1, operatøren, krever kompensasjon.

Grunnen til dette er at når anbudet for sambandet ble lagt ut så var det meningen at B-ferja skulle ligge på Valset, men det ble for dyrt å legge til rette for det med tanke på vær og vind. Derfor fikk Fjord1 en kompensasjon for å kjøre over uten passasjerer.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg har aldri følt meg så mistrodd og nedverdiget


Tjener penger


Vi kan lage et lite regnestykke som viser at AtB tjener penger på disse turene.

Ferje fra Brekstad til Valset er populær om morgenen for trailere og folk som skal inn til Trondheim på kurs og møter, det samme gjelder 23:00 avgangen med tanke på retur.

Ferja tar 52 biler, la oss si at det er med 25 biler i snitt på årsbasis med en pris på 100 kr pr. tur x 25 biler x 2 turer.

5000 kr x150 dager i året = 750000. Det vil si 200 tusen i pluss med halvfull ferje. AtB tjener faktisk på dette.

Mer debatt: NTNU-rektor: «Det er betimelig å kritisere oss for dette»


Manglende kunnskap


Jeg håper ledelsen i AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden, og endrer dette til det beste for brukerne på begge sider av fjorden. Slik saken står nå, så viser den mest av alt manglende kunnskap og kompetanse hos AtBs ledelse. Den viser også at den samme ledelsen ikke evner å lytte til kommunene som blir berørt og kommer med innspill. Det vitner også om at AtB ikke har nødvendig dialog med operatørene, i dette tilfellet Fjord1.

For meg som politiker er det et tankekors at AtB som et 100 prosent fylkeskommunalt selskap styres på en så dårlig kurs som vi ser i denne saken. Ledelsen i AtB må i det minste forstå at det er operatørene, rederiene når det handler om ferje og båt, som kan faget. Nå stiller selskapet våre fylkespolitikere, som er eierne, i et svært dårlig lys.


Om det er en klargjøring eller opprydding i AtB-ledelsen som trengs er det ikke opp til meg å bestemme, men jeg forventer at ledelsen i selskapet straks viser at de kan navigere bedre enn tilfellet har vært i denne saken. Om det ikke skjer, så havner våre fylkespolitikere i et dårlig lys.


Hør våre kommentatorer snakke om: Ytringsfrihet ved NTNU, livet på venstresiden og julekalenderbonanza

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?


«Slik saken står nå, så viser den mest av alt manglende kunnskap og kompetanse hos AtBs ledelse» skriver Ørlands varaordfører Finn Olav Odde, også kjent fra tv-programmet «Farmen». 

«Slik saken står nå, så viser den mest av alt manglende kunnskap og kompetanse hos AtBs ledelse» skriver Ørlands varaordfører Finn Olav Odde, også kjent fra tv-programmet «Farmen». 

På forsiden nå