Debatt

Hver gang jeg kjører buss i miljøgata sitter jeg med hjertet i halsen

«Spesielt i rushtida og på lørdager er det tilnærmet kaos» skriver bussjåføren Ole R. Berg i dette debattinnlegget.

«Vi som kjører buss her venter bare på den alvorlige ulykken som må komme før eller senere» skriver Ole R. Berg. 

Saken oppdateres.

Hver gang jeg kjører Olav Tryggvasons gate sitter jeg med hjertet i halsen. Folk går og springer på kryss og tvers, både i og utenfor gangfelt.

Kort sagt, så er miljøgata blitt et sikkerhetsmessig mareritt. Den er lisvfarlig.

I tillegg til «villgjengere», er det også en del bilister som presser seg inn mellom alle bussene og syklistene. De bidrar til en enda mer uoversiktlig situasjon. Spesielt i rushtida og på lørdager er det tilnærmet kaos.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg håper AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden


Trafikklys blender

Noen tror visst også at gata er ei gågate, for de går rett ut i trafikken fra en av sitteplassene som er etablert. På ettermiddag og kveld blender de blinkende lyskryssene så mye at det er vanskelig å se om det står en person, som vil over gata, bak stolpen.

Vi som kjører buss her venter bare på den alvorlige ulykken som må komme før eller senere. Vi ber om at det tas grep for å bedre situasjonen før det skjer en ulykke.

I deler av døgnet er også fremkommeligheten blitt meget dårlig, fordi det er for mye biltrafikk inn mot og inne i miljøgata. Vi opplever å bruke 20 minutter fra Bakke bru til Munkegata. Dette er ikke holdbart.

Mer debatt: Jeg har aldri følt meg så mistrodd og nedverdiget


Strakstiltak

Det er flere mulige strakstiltak som må iverksettes. Først må lyssignalene for fotgjengere settes i funksjon, slik at det blir litt system på kryssinga. Dette vil kanskje forsinke oss noe, men sikkerheten må gå foran alt.

Så må sittegruppene enten fjernes eller de må avskjermes helt fra trafikken i gata, slik at det ikke er mulig å gå rett ut i trafikken.

Så må bilene fjernes gjennom at det iverksettes hyppige kontroller.

Da kan vi kanskje få en situasjon der fotgjengernes-, syklistenes- og sjåførenes sikkerhet blir tatt på alvor. Men det må skje nå, før det skjer en alvorlig ulykke.


Hør våre kommentatorer snakke om: Ytringsfrihet ved NTNU, livet på venstresiden og julekalenderbonanza

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?


Innleggsforfatter: Ole R. Berg er i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening 

Innleggsforfatter: Ole R. Berg er i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening 

På forsiden nå