Debatt

I over ett år nå har vi og andre naboer sett og hørt seks enorme blokker reise seg

«Er det ingen grenser for hvor fortettet et boligområde i Trondheim kan bli nå?» spør Berit Hopsdal i dette debattinnlegget.

«Er det vi ser her, et godt eksempel på hvordan Trondheim kommune mener det er bra for folk å bo?» spør innleggsforfatteren. Bildet viser boligbyggingen i Gryta, som ligger mellom Steinanveien og Othilienborg. 

Saken oppdateres.

I over ett år nå har vi og andre naboer sett og hørt seks enorme blokker reise seg i Gryta, et lite område mellom Steinanveien og Othilienborg. Den ene blokka noen få meter foran den andre, alle på høye sokler.

«Det skal være hyggelig å gå ut i området og nyte fellesarealene som er pent opparbeidet med benker, stier og beplantning med dine naboer», står det i presentasjonen av prosjektet. Og på tegningene som blir brukt i markedsføringa, er det en god del grønnfarge, blomster og busker rundt kolossene.

Men slik det ser ut nå, er det vanskelig å skjønne at det kan bli plass til stort annet enn bil-, gang- og sykkelveier. Store deler av døgnet vil det vel også bli ganske skyggefullt på bakkenivå bak/mellom disse bygningene. Kontrasten mellom dette og det hyggelige og åpne blokkområdet på Othilienborg er enorm!

Les også: Nina kjøpte drømmeleiligheten, nå er byggingen stoppet


Jeg har tidligere henvendt meg to ganger til Byggesakskontoret i Trondheim med spørsmål. Første gang sendte de det videre til «tiltakshaver og entreprenør», som ikke svarte. Andre gang var for mer enn to uker siden, uten annen respons enn et automatisk svar. Jeg prøver derfor avisa og stiller noen spørsmål igjen:

Hvor mange boenheter består prosjektet av? I nabovarsel og i andre papirer står det at det skal være 174. Når man går inn på sidene der Heimdal Eiendom markedsfører prosjektet, og summerer antall leiligheter som oppgis solgt og ikke solgt, blir summen 194.

«Byggesakskontorets primære og samfunnsnyttige oppgave er å bidra til å sikre god kvalitet i bygde- og ubygde omgivelser og å påse at nasjonale og lokale politiske mål blir nådd», står det på nettsida deres. Skulle gjerne sett at byens innbyggere fikk mer informasjon om hva det betyr, i tillegg til det hellige prinsippet om fortetting!

Opptatt av debatt? Les også: Jeg håper AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden


Stilles det krav?

Er det ingen grenser for hvor fortettet et boligområde i Trondheim kan bli nå? Er det vi ser her, et godt eksempel på hvordan Trondheim kommune mener det er bra for folk å bo?

Stiller kommunen noen krav om at barn i blokkområder skal ha innbydende og trygge områder nær hjemmet sitt, der de kan leke og være sammen med andre barn, eller er det opp til utbyggerne å styre dette? Deres agenda er vel først og fremst å få plass til flest mulig boenheter på det området de har skaffet seg.

Noen mener at denne boligformen passer bedre for pensjonister enn for barnefamilier. Kanskje det, men da burde det vel vært lagt til rette for fellesarealer både ute og inne, slik at det ble mulig å møtes, bli kjent og være sosiale?

Mer debatt: Jeg har aldri følt meg så mistrodd og nedverdiget


Veien stengt

Steinanveien har vært stengt i den ene kjøreretningen fra 22. oktober. Busser og biler kan bare kjøre mot byen, holdeplassene til buss 9 fra Voll Studentby til Lohove og Dragvoll er ikke betjent på ruta fra byen.

Hvorfor tillates utbygger å stenge en offentlig vei på ubestemt tid, grave seg inn i veien og ødelegge deler av den? Fortauet er helt borte ett sted. Er Steinanveien solgt eller leid ut til utbygger?

Hvordan skal Steinanveien opprettes igjen, med fortau og med den sikkerheten en vei må ha? Når blir den ferdig og åpen igjen for vanlig trafikk?


Hør våre kommentatorer snakke om: Ytringsfrihet ved NTNU, livet på venstresiden og julekalenderbonanza

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?På forsiden nå