Debatt

Tobb står dypt inne i et byggeprosjekt av svært useriøs karakter

Seriøse håndverksbedrifter er jo helt sjanseløse i konkurranse med slike lavkostfirma som det her er snakk om, skriver Vidar Sagmyr fra Byggebransjens uropatrulje i dette debattinnlegget.

Klæbu Panorama: «Hvorfor skal ikke Tobb, som en stor lokal samfunnsaktør, stille krav på linje med offentlige innkjøpere når de går inn i slike byggeprosjekter?» spør innleggsforfatteren 

Saken oppdateres.

Her er noen synspunkt fra Byggebransjens uropatrulje på mandagens reportasje i Adresseavisen om utbyggingsprosjektet Klæbu Panorama:

Reportasjen viser med stor tydelighet at Tobb står dypt inne i et byggeprosjekt av svært useriøs karakter. Alt tyder på at man her er milevis unna å oppfylle de krav som etter hvert nå har blitt vanlig på offentlige byggeplasser.

Hvorfor skal ikke Tobb, som en stor lokal samfunnsaktør, stille krav på linje med offentlige innkjøpere når de går inn i slike byggeprosjekter? Da tenker vi først og fremst på krav om faglærte arbeidere, lærlinger, Startbank osv.

Ler mer om saken: A-krimgruppen aksjonerte på byggeplass i Klæbu etter flere bekymringsmeldinger


Pre-Con AS fra Kongsvinger oppgis som hovedbedrift på byggeplassen, men vi vet at de som har vært utførende bedrifter på vegne av Pre-Con i hovedsak har vært et enkeltpersonforetak med åtte ansatte og et NUF (Norsk utenlandsk foretak) med 21 ansatte.

Arbeidsavtalene deres viser norsk minstelønn som for ufaglærte håndverkere. Timelistene viser stort sett åtte timers arbeidsdager, til tross for at vi vet at man her har jobbet bortimot 12 timer per dag, seks dager i uka, fra dag en i prosjektet.

Dette er informasjon vi har fått fra naboer, andre aktører i tilknytning til prosjektet, samt egne observasjoner. Arbeidstilsynet har dessverre ikke ressurser til å bevise at de innsendte timelistene er falske.

Ler også: I over ett år nå har vi og andre naboer sett og hørt seks enorme blokker reise seg


Daglig leder i utbyggingsselskapet, som også er direktør i Tobb, innrømmer at det nok kan ha vært lange arbeidsdager. I kontrakten mellom Pre-Con og de nevnte underentreprenørene står følgende: 1. «Overtids-/skiftarbeid er ev. inkludert, det gis ikke tillegg dersom dette skulle være nødvendig.» 2. «Om nødvendig plikter UE å bruke overtid dersom dette er nødvendig for å følge fremdriften. Denne type overtid godtgjøres ikke med tillegg.»


Det fremkom også i tilsynsrapportene at valgte underentreprenører ikke hadde opprettet lovpålagt bedriftshelsetjeneste for sine ansatte, noe som er en selvfølge å ha på plass for seriøse aktører i byggebransjen. Det nevnes i reportasjen at det til sammen er registrert ca. 130 «rapporter om uønsket hendelse» på Klæbu Panorama, og at dette ligger innenfor normalen. Vi hevder at de aller fleste av de 130 uønskete hendelsene kommer fra samme bedrift, og at tallet ville vært mye høyere dersom Pre-Cons valgte firmaer i det hele tatt hadde visst hva en «rapporter om uønsket hendelse» er.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg er bestefar til barn som gruer seg til å gå på skolen hver morgen


Seriøse er sjanseløse

Seriøse håndverksbedrifter, som tar samfunnsansvar gjennom å utdanne faglært arbeidskraft og ha ansatte med ordentlige arbeidsvilkår, er jo helt sjanseløse i konkurranse med slike lavkostfirma som det her er snakk om.

Vi har dessuten fått rapporter som tyder på at vannskadeproblematikken er mye mer omfattende enn det som fremgikk av mandagens reportasje, så her bør eventuelle kjøpere gjøre en grundig sjekk og eventuelt ta forbehold med tanke på mulige senskader.

På Tobb-borettslaget Munkvold Gård på Byåsen tyder mye på at beboere fortsatt sliter med reklamasjoner hele fire år etter innflytting.

Mer debatt: Skuffet over Blekens Stiklestad-utspill


Uropatruljen

Byggebransjens uropatrulje jobber med kartlegging av forholdene i byggebransjen. Vi setter søkelyset på de i byggebransjen som driver på en useriøs og ulovlig måte, og har opprettet direkte kontakt med offentlige etater.

Vi tar imot tips, samler og kvalitetssikrer informasjon som vi sender videre til offentlige etater. Seriøse bedrifter som har fokus på kvalitet, gode, trygge arbeidsforhold for ansatte, utdanning av lærlinger opplever at de stadig presses hardere av en useriøs del av byggebransjen.


Byggebransjens uropatrulje eies og drives som et topartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og har en samlet byggebransje i Trondheimsområdet i ryggen.Hør våre kommentatorer snakke om: Ytringsfrihet ved NTNU, livet på venstresiden og julekalenderbonanza

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?


Innleggsforfatteren: Vidar Sagmyr er med i Byggebransjens uropatrulje 

Innleggsforfatteren: Vidar Sagmyr er med i Byggebransjens uropatrulje 

På forsiden nå