Debatt

Var det mye glattere før?

Hvert år kommer snøfallet tilsynelatende like overraskende på bilistene, slik har det alltid vært. Eller har det egentlig alltid vært sånn?

Mange vet at det er glatt, men de vet ikke hvor glatt. Hvor glatt er glatt egentlig? Spør innleggsforfatteren, som sammenlikner vinterkjøring før og nå.  Foto: LEIF ARNE HOLME, Adresseavisen

Omsider kom årets første snøfall og avisene er fulle av reportasjer om personbiler, busser og lastebiler som står på kryss og tvers. Vi leser om møte- og utforkjøringsulykker som noen ganger også får mer dramatiske følger enn at man kommer for sent på jobben. Slik er det hvert år og slik har det alltid vært. Eller har det egentlig alltid vært sånn?