Debatt

Hvis ikke elbilene skal betale bompenger, må kommunen ta regningen

Man kan ikke lempe regningen over på resten av bilistene, som allerede sliter med sine egne bomutgifter, mener Vidar Eidem i dette debattinnlegget.

Elbiler må også betale, mener forfatteren. 

Saken oppdateres.

Oslo og Bergen har allerede vedtatt at elbilene skal begynne å betale bompenger. Hva er det vi venter på her i Trondheim?

Kommunen var prisverdig raskt ute med å fjerne gratisparkeringen for elbiler. Det var nødvendig.

Parkeringssituasjonen var uholdbar, med storparten av plassene i sentrum opptatt av elbiler mellom klokken 08 og 16.

Tidsbegrensningen var illusorisk, men problemet ble som ved et trylleslag ryddet opp i løpet av to dager da avgiftsparkering for elbiler ble innført ved siste årsskifte. Nå er det på tide å rydde opp i bompengefritaket.

Opptatt av debatt? Les også: Tenk så merkelig at den eneste tiden på døgnet du har god tid, er når jeg skal stenge butikken


Bilistenes bidrag

Bompengene er bilistenes bidrag til finansiering av Miljøpakken. Av en total ramme på nesten ti milliarder skal bilistene betale mellom seks og syv; resten finansieres av det offentlige.

Når elbilene blir fritatt for å betale, betyr det at de som kjører fossilt ikke bare må betale sine egne bompenger, de må også ta regningen for elbilene – enten i form av høyere priser ved bompassering eller ved lengre innkrevingsperiode!

Dette kan vi ikke akseptere lenger.

Mer debatt: Jeg tenker at jeg knuser skammen ved å være synlig blant julestressa trøndere


Virker motsatt

Bomringen rundt byen har angivelig også en trafikkregulerende hensikt, nemlig å begrense bilkjøringen i sentrum. Da må det jo virke stikk i strid med intensjonen hvis man innvilger elbilene gratis passering av bommene.

Men om man av en eller annen grunn skulle mene at denne gratispasseringen er viktig og må videreføres, må kommunen i det minste ta regningen selv.

Man kan ikke lempe den over på resten av bilistene, som allerede sliter med sine egne bomutgifter! Vi forventer og forlanger at det nå tas grep for å rydde opp i denne urimeligheten.


Hør våre kommentatorer se tilbake på 2018 og oppsummere lokale politiske hendelser, det dramatiske året i rikspolitkken og kulturlivets kår i 2018

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå