Debatt

Om lag 8000 barn ferdes på mørke vinterveier i Trondheim uten refleks

Hvis anslaget stemmer, ferdes omlag 8000 barn daglig på mørke vinterveier i Trondheim, nesten usynlige i trafikken når det er mørkt og dårlig sikt.

Trønderne har vært blant de dårligst i landet på refleksbruk. Et anslag blant skoleelever i Trondheim viser at flere tusen barn ikke bruker refleks daglig når de ferdes langs veiene.  Foto: Glen Musk

I all slags vær ferdes de på sin vei til eller fra skolen, selv om regnet fosser ned, selv om det er snøstorm og selv om det er stummende mørke slik som nå vinterstid. Og det er mange av dem. Bare i grunnskolen i Trondheim er det rundt 20 000 elever. Flesteparten av dem ferdes uten følge med voksne. De yngste er bare seks år.