Debatt

Selv om Horneland-saken nå er løst, ligger et interessant spørsmål igjen i luften

I kjølvannet av Horneland-saken: Kan det avtales forlenget oppsigelsesfrist for fotballtrenere? spør Johan Endre Holmen i dette debattinnlegget.

Eirik Horneland-saken: «Skal domstolene ved tvist mellom partene akseptere en oppsigelsesfrist som er lengre enn én måned i en fotballtreners arbeidsavtale?» spør innleggsforfatteren.  Foto: Jon Olav Nesvold, BILDBYRÅN NORWAY

Saken oppdateres.

Den siste tiden har det vært betydelig engasjement rundt Rosenborgs ansettelse av Eirik Horneland som ny hovedtrener. Hornelands tidligere arbeidsgiver, FK Haugesund, var lite tilfreds med prosessen knyttet til trenerovergangen. Det ble anført at Hornelands arbeids-kontrakt bandt ham til Haugesund ut november 2019. Med andre ord skulle det ha blitt avtalt forlenget oppsigelsesfrist i forhold til arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrist på én måned. I flere stillinger og bransjer er det vanlig med tre måneders oppsigelsesfrist og det er ikke uvanlig med seks måneders oppsigelsesfrist på ledernivå, men FK Haugesund og Horneland skulle visstnok ha strukket oppsigelsesfristen enda lengre.

Selv om Horneland-saken nå har fått sin løsning ved at Rosenborg kompenserer FK Haugesund, ligger et interessant spørsmål igjen i luften: Skal domstolene ved tvist mellom partene akseptere en oppsigelsesfrist som er lengre enn én måned i en fotballtreners arbeidsavtale? Eller skal ikke domstolene tillate at en fotballtrener binder seg til masten for ikke å la seg lokke av fremtidens uimotståelige tilbud?

Som følge av manglende tilgang til relevante dokumenter og faktum, skal ikke undertegnede komme med spekulative vurderinger av hvilken oppsigelsesfrist som gjaldt etter arbeidsavtalen mellom Horneland og FK Haugesund. Spørsmålet om gyldigheten til en avtale om forlenget oppsigelsesfrist blir behandlet mer generelt.

Les også Birger Løfaldlis kommentar: Det er bortimot umulig å lykkes med oppgaven Eirik Horneland har sagt ja til


Fotballklubb (arbeidsgiver) og fotballtrener (arbeidstaker) kan som hovedregel fritt avtale innholdet i fotballtrenerens arbeidsavtale. En domstol skal bare tilsidesette partenes avtale om forlenget oppsigelsesfrist hvis det eksisterer rettsgrunnlag som gir grunnlag for dette.

Det er to mulige rettsgrunnlag for sensurering av forlenget oppsigelsesfrist i en fotballtreners arbeidsavtale: (1) Arbeidsmiljøloven og (2) avtaleloven § 36.Arbeidsmiljøloven er det sentrale rettsgrunnlaget som setter grenser for hva som kan inngå i en fotballtreners arbeidsavtale.

Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes ved avtale mellom fotballklubb og fotballtrener til ugunst for fotballtreneren som arbeidstaker, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (1) om oppsigelsesfrister at:

«Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.»

Opptatt av debatt? Les også: På dagtid er gaten blitt en sone av unntakstilstand


Ifølge lovteksten går partenes skriftlige avtale om forlenget oppsigelsesfrist foran lovens oppsigelsesfrist på én måned, noe som er i tråd med prinsippet om avtalefrihet. Arbeidsmiljøloven tillater dermed at fotballtrenere inngår arbeidsavtaler med forlenget oppsigelsesfrist, forutsatt at fotballtrenerens oppsigelsesfrist ikke er lengre enn fotballklubbens oppsigelsesfrist av fotballtreneren, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (8).

Den generelle og skjønnsmessige avtalesensurbestemmelsen i avtaleloven § 36 om urimelige avtaler, gjenstår da som eventuelt rettsgrunnlag for sensur av en fotballtreners arbeidsavtale om forlenget oppsigelsesfrist.

Terskelen for avtalesensur etter avtaleloven § 36 er imidlertid høy. Høyesterett har tidligere akseptert en avtale med bindingstid på fire år mellom en eiendomsmegler og eiendomsmeglerselskap, jf. dom inntatt i Retstidende 2006 s. 420. Landets øverste domstol har således bekreftet at terskelen for sensur av forlengede oppsigelsesfrister i arbeidsforhold kan være høy.

Mer debatt: Jeg hadde aldri trodd jeg skulle støtte en rettssak mot RBK


På den andre siden kan det ikke utelukkes at domstolene vil anvende avtaleloven § 36 til sensur av avtaler med forlengede oppsigelsesfrister, men når domstolene eventuelt vil sette ned foten er ikke mulig å si og vil bero på sakens konkrete omstendigheter. En presis og generell tidsgrense kan ikke angis her.

Konklusjonen er at domstolene i utgangspunktet skal akseptere en forlenget, gjensidig oppsigelsesfrist i en fotballtreners arbeidsavtale. Tilsidesettelse av en avtale om gjensidig oppsigelsesfrist lengre enn én måned kan bare skje unntaksvis, dersom oppsigelsesfristen ut ifra de konkrete omstendighetene er så urimelig at avtaleloven § 36 kommer til anvendelse.

En fotballtrener kan altså binde seg til masten for ikke å la seg lokke av uimotståelige tilbud lengre inn i fremtiden enn én måned. Det måtte nok blitt påvist ekstraordinære omstendigheter for at en avtale om gjensidig bindingstid ut november 2019 for en fotballtrener på eliteserienivå skulle blitt sensurert.


Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Johan Endre Holmen er advokatfullmektig i Ernst & Young Advokatfirma AS 

Johan Endre Holmen er advokatfullmektig i Ernst & Young Advokatfirma AS 

Horneland besøkte Eggen på sykehuset

På forsiden nå