Debatt

Derfor blir vi værende i KrF

Vi vil fortsatt være med på å prege debattene og politikken framover.

Fylkesleder Jon Normann Tviberg og Karin Bjørkhaug begrunner i innlegget hvorfor de fortsatt blir værende i KrF.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

KrF er nå del av en borgerlig flertallsregjering basert på en fremforhandlet plattform der KrF har vært med å sette sitt preg på flere områder. All honnør til KrF-politikerene som har vært med i forhandlingene.

LES OGSÅ: Hun stemte nei - vil likevel samarbeide om regjeringsprosjektet

Så er det mange som er veldig skuffet og frustrerte fordi KrF går inn i en regjering der Frp er med. Mange vurderer å melde seg ut av KrF og flere har allerede gjort det. Det er lett å forstå skuffelsen for de som ønsket en annen retning.


Vi ønsket et annet alternativ og støttet Knut Arild Hareide sitt råd om å samarbeide med Ap og Sp. Denne anbefalingen fikk ikke flertall på landsmøtet. Nå gjelder det å fokusere på seirene i plattformen.

Den sikrer en likeverds reform for å gjøre hverdagen lettere for familier med funksjonshemmede barn, 7200 kroner i økt barnetrygd for 0-6 åringer, at fattige familier nå får beholde barnetrygden på toppen av sosialhjelpa, at alle barn fra 6-18 år får et aktivitetskort som kan dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter, at lavinntektsfamilier får redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen og økt engangsstønad for studenter og andre som får barn uten å være i jobb.

LES OGSÅ: - Synd om vi får et prosjekt ingen vil være litt stolte av


Landbruket er viktig for Trøndelag. Også her har plattformen fått KrF-preg og de viktigste grunnpilarene er på plass.

1. Et velfungerende importvern

2. Samvirkebaserte markedsordninger

3. Forhandlingsinstituttet med årlige jordbruksoppgjør

4. En eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden

Innenfor samferdsel er nullvisjonen kommet på plass sammen med Barnas transportplan og et fokus på ny kunnskap innen trafikksikkerhet. Det er ulike fløyer i alle parti, også i KrF.

LES OGSÅ: - Jeg er redd vi må betale dyrt for noen få seiere


At KrF er omtrent delt på midten i spørsmålet om regjering har blitt tydeliggjort på det ekstraordinære landsmøtet i november og på landsstyremøtet sist torsdag. KrF- medlemmer fra alle deler av landet har gitt uttrykk for sine standpunkt og stemt etter sin overbevisning. Vi er glade for å tilhøre et slikt parti. Vi ønsker at KrF fortsatt skal være et parti med rom for god meningsutveksling og enkeltpersoner med klare standpunkt. Uten debatt, ingen politikkutvikling. Det gjelder like sterkt nå som før.

Derfor blir vi i partiet. Vi vil fortsatt være med på å prege debattene og politikken framover. Vi oppfordrer alle til å bli værende i partiet. Fordi vi fortsatt vil bidra til et verdiforankret parti med stor takhøyde, bredde og rom for gode debatter.

Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

HTML: Påmeldingsskjema nyhetsbrev (Mailchimp, ukens meninger

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelterPå forsiden nå