Debatt

Trist at barn oftere nektes å være med i korps enn idrett

«Ja, det er krevende å følge opp alt! Men jeg vil ikke at det skal gå ut over korpsdeltagelsen» skriver korpspappa og idrettspappa Sveinung Tennfjord i dette debattinnlegget.

«Å oppleve å spille et instrument er en kvalitet som barna ofte vil ha glede av et helt liv» skriver Sveinung Tennfjord. Bildet er av Ranheim skolekorps i aksjon på 1. mai 2017. 

Saken oppdateres.

Alle er enige i at barn bør få gode fritidstilbud. For barna mellom 6 og 18 år har regjeringen innført et fritidskort etter modell fra Island. Dette innebærer økonomisk støtte til en fritidsaktivitet.

Dette er et viktig tiltak for integrering, inkludering og kampen mot utenforskap. Dette er et godt virkemiddel, men det løser ikke det som for mange er en hovedutfordring; Mangel på tid. Dette medfører at barn får begrensninger med tanke på aktiviteter på fritiden.

I en tid der mange barn er for lite fysisk aktive, velger mange foreldre å prioritere idrett framfor for eksempel korps og andre kulturelle aktiviteter. Man kan si at aktivitet trumfer dannelse.

Les også Kari Hovdes kommentar: Dugnad er noe annet enn å kjøre byen rundt med dopapir


Kreves dugnadsinnsats

Dette er trist med tanke på at mange barn også ønsker å lære seg å spille et instrument. Å kunne noter og å spille et instrument er en kompetanse som mange har glede av et helt liv, og bidrar i minst like stor grad til personlighetsutviklingen som deltagelse i idrett.

Dessverre velges dette ofte bort med den begrunnelse at det medfører for store belastninger på foreldrene. Det kreves dugnadsinnsats i omtrent alt barn deltar i.

Kostnadene er ikke det eneste som holder barn utenfor. Foreldres vegring mot mer dugnadsarbeid stenger oftere barn ute fra musikklivet enn fra idretten.

Opptatt av debatt? Les også: 30 minutter har gått og ingen buss kommer. Skjermen som skulle vist tidene står svart


Skaper tapere

Dette til tross for at vi vet at de aller fleste barn på et eller annet tidspunkt slutter med idrett, ofte fordi de opplever seg «ikke god nok».

Idretten skaper på den måten mange tapere i motsetning til korps som ikke opererer med innbytterbenker.

Jeg er selv både idrettspappa og korpspappa. Ja, det er krevende å følge opp alt! Men jeg vil ikke at det skal gå ut over korpsdeltagelsen.

Å oppleve å spille et instrument er en kvalitet som barna ofte vil ha glede av et helt liv.

Mer debatt: Fylkestopper oppfordrer alle til å bli værende i KrF


Kan være for sent

Alle vet at deltagelse i idrett for de fleste avsluttes i løpet av ungdomstiden. Da kan det være for sent å begynne å lære seg å spille et instrument.

I tillegg til fritidskortet som bidrar til å løse økonomiske utfordringer, burde idretten og korpsbevegelsen snakke sammen om det går an å legge bedre til rette for at barn kan delta begge steder.

Det er trist at barn blir nektet deltagelse på grunne av foreldres opplevelse av at tiden ikke strekker til.


Hør våre kommentatorer snakke om ny regjering, trønderopprør og kommentatorbråk

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Innleggsforfatteren: Sveinung Tennfjord er både korpspappa og idrettspappa 

Innleggsforfatteren: Sveinung Tennfjord er både korpspappa og idrettspappa 

På forsiden nå