Debatt

Jeg er stolt av vår SFO

Barna skal få tilbud om et variert innhold og flere alternativer på SFO, men de skal få velge hva de vil benytte av disse tilbudene.

Det har vært skrevet mye om SFO i det siste, både om forskjellige priser og tilbudet i ordningen. Her ved Charlottenlund SFO får de mye skryt for maten. Det mener innleggsforfatteren også gjelder for tilbudet ved Okstad skole. (Bildet er tatt i en annen sammenheng.)  Foto: Helene Mariussen

Saken oppdateres.

I det siste har det vært skrevet mye negativt om tilbudet til barn i skolefritidsordningen (SFO) i Trondheim. Det er skrevet mye om at tilbudet varierer mye. Etter fire år som leder for Okstad SFO og med et tett samarbeid med andre ledere, spesielt i Lerkendal bydel klarer jeg ikke lenger å bare sitte i ro og høre på at mediene og politikere «nedsnakker» SFO.

LES  OGSÅ: Ap-utvalg vil ha gratis SFO og fylle tomme ettermiddagstimer


Det kan hende at noen få SFO ikke har et godt nok tilbud, Men min erfaring er at de aller fleste har et meget bra tilbud. Den negative omtalen i avisene den siste måneden er bare med på å skape skepsis i foreldregruppa. Dette kan føre til at noen velger å ta barna ut av SFO. For meg som leder for SFO har jeg et ønske om at alle foreldre som ønsker at barna skal gå på SFO, har de på SFO så lenge som mulig. Her har barna tilbud om mat, lek og et fellesskap.


Ser at Ingrid Skjøtskift og Lucie Sunde-Eidem  i Adresseavisen beskriver SFO som et sted for oppbevaring. De etterlyser et faglig utbytte av å gå på SFO. Vi som driver SFO er mer opptatt av at dette er fritiden til barna. De skal få mulighet til å bestemme selv hva de vil gjøre (medbestemmelse). Slik som samfunnet er i dag, så er mye av fritiden allerede bundet opp i organisert aktivitet. Da blir det enda viktigere at vi som SFO ikke organiserer for mye av aktivitetstilbudet. Ja, barna skal få tilbud om et variert innhold og flere alternativer på SFO, men det er barna selv som skal få velge hva de vil benytte av disse tilbudene.

LES OGSÅ: - Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring


Det er viktig å huske at der er mye læring i lek. Når barna leker lærer de konflikthåndtering, turtaking, samarbeid og språk. De får også bearbeidet følelse, utviklet identitet, utviklet kreativitet og løst problemer. Det har vært forsket mye på lekens betydning for barn og leken er viktig for mange sider av barns utvikling. Det er derfor et bevisst valg fra vår side å ikke ha et tett samarbeid med idrettslag, korps og andre aktører. Vi vil sikre at barna på vår SFO har et godt og variert tilbud med den personalgruppa vi har. Det er ikke noen garanti for kvalitet at man får inn aktører utenfra. Det er ikke sikkert de kjenner til viktigheten at lek og medbestemmelse. Våre ansatte har en bred faglig bakgrunn. Vi har assistenter (med 20 års erfaring), barne- og ungdomsarbeidere og miljøterapeuter. I tillegg er det et krav fra Trondheim kommune at alle ledere har relevant høyskoleutdanning. Dette igjen fører til god kvalitet i SFO.


På vår SFO får barna tid til lek både ute og inne, de får tilbud om fysisk aktivitet, estetisk uttrykk og dans/sang. De får velge selv når de vil benytte de ulike tilbudene (og vi ser ofte at de foretrekker leken). Vi har varm mat tre ganger i uka, brød én dag og korn én dag. Ja, vi er stolte over vår SFO. 89 prosent av barna på 1.–4. trinn ved skolen går på SFO, og en stor del av disse er også elever på 4. trinn. Dette sier noe om at barna trives hos oss og at vi treffer med tilbudet. Og slik opplever jeg at det er for de fleste SFO i byen også. Det er jo helt sikkert noe vi også kan utvikle oss videre på, men det er ingen grunn til å svartmale bildet slik det har vært gjort i mediene den siste tiden.

LES BAKGRUNN: Forskere avdekker enorme forskjeller i SFO

Så Ingrid Skjøtskift, Lucie Sunde-Eidem og Adresseavisen dere er hjertelig velkommen til vår SFO for å se litt mer av tilbudet enn bare den negative biten av det.

Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå